Croeso
Diolch am ymweld â’n gwefan newydd. Gobiethio y gwnewch chi ddod o hyd i bopeth rydych chi’n edrych amdano, boed hynny’n pori’r llyfrau sydd ar gael i’w benthyg, lawrlwytho llyfrau llafar neu ddod yn aelod.
Dim Dirwyon
Hyd yn hyn mae 74% o’r rhai hynny sydd wedi ymateb i’n holiadur presennol yn ymwybodol fod Llyfrgelloedd Awen ddim yn codi dirwyon am lyfrau sydd wedi eu dychwelyd yn hwyr – helpwch ni i roi gwybod i bawb arall! Dyma un ffordd o chwalu rhwystrau rhwng pobl â’n gwasanaethau.
Dilynwch ni ar Facebook
Os hoffech chi gael y newyddion diweddaraf o’ch llyfrgell leol, ystyriwch ei dilyn ar Facebook. Mae gan bob llyfrgell ei thudalen Facebook ei hun yn ogystal â thudalen Llyfrgelloedd Awen gyffredinol, “hoffwch” nhw!
Previous
Next

Ymunwch â’n Rhestr Bostio