Bownsio a Rhigwm | Bounce and Rhyme

Bridgend Library Bridgend Library, Bridgend Life Centre, Angel Street, Bridgend

Dydd Llun 30 Ionawr @ 10:00 Cysylltwch â (01656) 754830 am fanylion.  Monday 30 January @ 10:00 Contact us on (01656) 754830 for details.

Bounce and Rhyme

Maesteg Library North’s Lane, Maesteg

Rhythm a rhigwm.  Cysylltwch â 754835 am fanylion.   Contact us on 754835 for details. 

Tea and ICT

Maesteg Library North’s Lane, Maesteg

Ydy’ch gliniadur yn eich gwylltio? Ydy’ch ffôn yn eich ffwndro? Ydy’ch llechen yn eich llidio?  Galwch heibio i’n gweld a byddwn yn eich helpu gyda’ch teclynnau.  Pob dydd Mawrth 14.00-16:00  Does your laptop make you livid? Your phone leave you perplexed? Does your tablet give you twitches?  Call in and see us and we will...

Lego Drop In Session

Maesteg Library North’s Lane, Maesteg

Sesiwn Lego Pob dydd Llun 3-5pm  Dewch i greu gyda ni yn y llyfrgell!    Every Monday 3-5pm   Let your inner creator come to play with us in the library!

Cod Clwb | Code Club

Bridgend Library Bridgend Library, Bridgend Life Centre, Angel Street, Bridgend

Ffoniwch i archebu lle – (01656) 754830 Pob dydd Llun 16:00-17.00.   Call to book a place – (01656) 754830 Every Monday 16:00-17:00.

Bownsio a Rhigwm | Bounce and Rhyme

Bridgend Library Bridgend Library, Bridgend Life Centre, Angel Street, Bridgend

Dydd Mercher 1 Chwefror @ 10:00 Cysylltwch â (01656) 754830 am fanylion.  Wednesday 18 February @ 10:00 Contact us on (01656) 754830 for details.

Grwp Darllen Reading Group

Maesteg Library North’s Lane, Maesteg

Cysylltwch â 01656 754835 am fanylion. Call 01656 754835 for details.

Te a TGCh | Tea and ICT

Bridgend Library Bridgend Library, Bridgend Life Centre, Angel Street, Bridgend

Ydy’ch gliniadur yn eich gwylltio? Ydy’ch ffôn yn eich ffwndro? Ydy’ch llechen yn eich llidio?  Galwch heibio i’n gweld a byddwn yn eich helpu gyda’ch teclynnau.  Pob dydd Iau 10.00-12:00  Does your laptop make you livid? Your phone leave you perplexed? Does your tablet give you twitches?  Call in and see us and we will...

Grŵp Darllen | Reading Group

Y Llynfi Library Maesteg Sports Centre, Old Forge Site, Nant y Crynwydd, Maesteg, Bridgend

A ydych chi wrth eich bodd â llyfrau ac am rannu eich brwdfrydedd? Mae ein grŵp darllen yn sgwrsio am amrywiaeth eang o lyfrau - ffuglen a ffeithiol, cyfoes a hanesyddol, rhai rydym wrth ein bodd â nhw, rhai rydym yn eu casáu. Rydym yn cyfarfod am 10.30yb ar dydd Gwener cyntaf y mis. Cysylltwch...

Bore Coffi

Maesteg Library North’s Lane, Maesteg

Bore coffi i ddysgwyr a siaradwyr Cymraeg. Croeso i bawb! A Welsh coffee morning for Welsh learners and speakers. Everyone welcome!

Gwersi iwcalili – Ukulele Lessons

Maesteg Library North’s Lane, Maesteg

  Beth am wneud cerddoriaeth yn y llyfrgell?  Dewch draw i ddysgu'r ukulele!  O 10am ar 4 Chwefror am chwe wythnos bydd gwersi AM DDIM ar gael yn y llyfrgell drwy garedigrwydd Prosiect Ukulele Cymru.  Dewch â'ch offeryn eich hun neu fenthyg un gennym ni.   Ffoniwch 01656754835 i drefnu.    Let's make music in the...

Story Time and Craft 11am

Maesteg Library North’s Lane, Maesteg

 Amser Crefft 11-12.45 a 14.00-16.30.  Cysylltwch â 754835 am fanylion.    Craft Time 11.00 - 12.45 and 14.00-16.30  Contact us on 754835 for details. 

Subscribe to our mailing list to receive our latest library news, updates and event information direct to your inbox.