Clwb Celf | Art Club

Pyle Library Pyle Library, Pyle Life Centre, Helig Fan, Pyle, Bridgend, United Kingdom

Pob Dydd Mawrth @ 10-12 Croeso i Bawb Am Ddim Hunangyfeiriedig - Darperir Lluniaeth Every Tuesday @10am -12pm Everyone Welcome Free Self Directed - Refreshments Provided

Crefft a Sgwrs | Craft and Chat

Porthcawl Library Porthcawl Library, Church Place, Porthcawl

Dewch â'ch crefft eich hun | Bring your own craft

Te a TGCh – Tea and ICT

Maesteg Library North’s Lane, Maesteg, United Kingdom

Ydy’ch gliniadur yn eich gwylltio?   Ydy’ch ffôn yn eich ffwndro?   Ydy’ch llechen yn eich llidio?  Galwch heibio i’n gweld a byddwn yn eich helpu gyda’ch teclynnau.  Pob dydd Mawrth 14.00-16:00   Does your laptop make you livid? Your phone leave you perplexed? Does your tablet give you twitches?  Call in and see us and we will...

Dydd Mawrth Lego | Lego Tuesday

Porthcawl Library Porthcawl Library, Church Place, Porthcawl

Dydd Mawrth Lego | Lego Tuesday. Want to join our Lego Club? Every Tuesday we have Lego at the library for you to build your best creations. No need to book, just bring your imagination 

Paned Gyda Phlismon | Cuppa with a Copper

Pyle Library Pyle Library, Pyle Life Centre, Helig Fan, Pyle, Bridgend, United Kingdom

Pob Dydd Mawrth 4 - 5pm Croeso I Bawb   Every Tuesday 4 - 5pm All welcome

Bownsio ac Rhigwm | Bounce and Rhyme

Bridgend Library Bridgend Library, Bridgend Life Centre, Angel Street, Bridgend, United Kingdom

Bownsio ac Rhigwm – odli, gemau bysedd a chaneuon heini i fabanod a phlant bach   Bounce and Rhyme – rhymes, finger plays and action songs for babies and toddlers

Bownsio ac Rhigwm – Bounce and Rhyme

Maesteg Library North’s Lane, Maesteg, United Kingdom

Odli, gemau bysedd a chaneuon heini i fabanod a phlant bach.  Cysylltwch â (01656) 754835 am fanylion.     Rhymes, finger play and action songs for babies and toddlers.  Contact us on (01656) 754835 for details. 

Grŵp Darllen | Reading Group – The Bookies

Porthcawl Library Porthcawl Library, Church Place, Porthcawl

A ydych chi wrth eich bodd â llyfrau ac am rannu eich brwdfrydedd? Mae ein grŵp darllen yn sgwrsio am amrywiaeth eang o lyfrau – ffuglen a ffeithiol, cyfoes a hanesyddol, rhai rydym wrth ein bodd â nhw, rhai rydym yn eu casáu. Rydym yn cyfarfod am 1.00yp ar trydydd dydd Mercher y mis. Are...

Grŵp Darllen | Reading Group

Porthcawl Library Porthcawl Library, Church Place, Porthcawl

A ydych chi wrth eich bodd â llyfrau ac am rannu eich brwdfrydedd? Mae ein grŵp darllen yn sgwrsio am amrywiaeth eang o lyfrau – ffuglen a ffeithiol, cyfoes a hanesyddol, rhai rydym wrth ein bodd â nhw, rhai rydym yn eu casáu. Rydym yn cyfarfod am 2.30yp ar trydydd dydd Mercher y mis. Are...

Bownsio ac Rhigwm | Bounce and Rhyme

Porthcawl Library Porthcawl Library, Church Place, Porthcawl

Bownsio ac Rhigwm – odli, gemau bysedd a chaneuon heini i fabanod a phlant bach Rhaid archebu o flaen llaw F: 01656 754845 E: porthcawl.library@awen-wales.com Bounce and Rhyme – rhymes, finger plays and action songs for babies and toddlers Booking is essential T: 01656 754845 E: porthcawl.library@awen-wales.com

Bownsio ac Rhigwm | Bounce and Rhyme

Pyle Library Pyle Library, Pyle Life Centre, Helig Fan, Pyle, Bridgend, United Kingdom

Bownsio ac Rhigwm – odli, gemau bysedd a chaneuon heini i fabanod a phlant bach. Bounce and Rhyme – rhymes, finger plays and action songs for babies and toddlers. Am ddim. Free.

Bownsio ac Rhigwm | Bounce and Rhyme

Porthcawl Library Porthcawl Library, Church Place, Porthcawl

Bownsio ac Rhigwm – odli, gemau bysedd a chaneuon heini i fabanod a phlant bach Rhaid archebu o flaen llaw F: 01656 754845 E: porthcawl.library@awen-wales.com Bounce and Rhyme – rhymes, finger plays and action songs for babies and toddlers Booking is essential T: 01656 754845 E: porthcawl.library@awen-wales.com

Subscribe to our mailing list to receive our latest library news, updates and event information direct to your inbox.

or Unsubscribe