Bownsio ac Rhigwm | Bounce and Rhyme

Porthcawl Library Porthcawl Library, Church Place, Porthcawl

Bownsio ac Rhigwm - odli, gemau bysedd a chaneuon heini i fabanod a phlant bach Rhaid archebu o flaen llaw F: 01656 754845 E: porthcawl.library@awen-wales.com   Bounce and Rhyme - rhymes, finger plays and action songs for babies and toddlers Booking is essential T: 01656 754845 E: porthcawl.library@awen-wales.com

Grwp Darllen Barbara | Reading Group (Barbara)

Bridgend Library Bridgend Library, Bridgend Life Centre, Angel Street, Bridgend, United Kingdom

Dydd Iau 8 Mehefin @ 14:00 Cysylltwch â (01656) 754830 am fanylion.  Thursday 8 June @ 14:00 Contact us on (01656) 754830 for details.

Canolbwynt Dementia | Dementia Hub

Sarn Library Sarn Library, Sarn Life Long Centre, Merfield Close, Sarn, Bridgend, United Kingdom

Hyb Dementia - Ar gyfer gweithgareddau hwyliog rhad ac am ddim i'r rhai sy'n byw gyda dementia a chefnogaeth cyfoedion i ofalwyr Dementia Hub - For fun free activities for those living with dementia and peer support for carers

Grwp Darllen Bryn | Reading Group (Bryn)

Bridgend Library Bridgend Library, Bridgend Life Centre, Angel Street, Bridgend, United Kingdom

Dydd Iau 8 Mehefin @ 17:00 Cysylltwch â (01656) 754830 am fanylion.  Thursday 8 June @ 17:00 Contact us on (01656) 754830 for details.

Dydd Gwener Lego | Lego Friday

Porthcawl Library Porthcawl Library, Church Place, Porthcawl

Dydd Gwener Lego | Lego Friday Join us between 3pm-5pm for Lego Friday! Just bring your imagination along and we’ll provide the Lego 🧱

Prynhawn Chrefft I Blant | Junior Crafternoon

Porthcawl Library Porthcawl Library, Church Place, Porthcawl

Prynhawn Chrefft I Blant | Junior Crafternoon Rhaid archebu o flaen llaw F: 01656 754845 E: porthcawl.library@awen-wales.com Booking is essential T: 01656 754845 E: porthcawl.library@awen-wales.com

Gweithdy Ysgrifennu Balch – Proud Writing Workshop

Porthcawl Library Porthcawl Library, Church Place, Porthcawl

Mae’r gweithdai Ysgrifennu Balch yn rhan o brosiect ysgrifennu creadigol, yn canolbwyntio ar ymateb yn greadigol i ddarnau o hanes LGBTQ+ Cymru sy’n aml yn gudd neu wedi’u hanghofio. Yn rhan o’r gweithdai ‘Ysgrifennu Balch’, mae bwriad i gyhoeddi e-lyfr o straeon yn hwyrach eleni. Bydd hwn yn llyfr i’w lawrlwytho am ddim, ac yn...

Gweithdy Ysgrifennu Balch – Proud Writing Workshop

Maesteg Library North’s Lane, Maesteg, United Kingdom

Mae’r gweithdai Ysgrifennu Balch yn rhan o brosiect ysgrifennu creadigol, yn canolbwyntio ar ymateb yn greadigol i ddarnau o hanes LGBTQ+ Cymru sy’n aml yn gudd neu wedi’u hanghofio. Yn rhan o’r gweithdai 'Ysgrifennu Balch', mae bwriad i gyhoeddi e-lyfr o straeon yn hwyrach eleni. Bydd hwn yn llyfr i’w lawrlwytho am ddim, ac yn...

Bownsio ac Rhigwm | Bounce and Rhyme

Porthcawl Library Porthcawl Library, Church Place, Porthcawl

Bownsio ac Rhigwm - odli, gemau bysedd a chaneuon heini i fabanod a phlant bach Rhaid archebu o flaen llaw F: 01656 754845 E: porthcawl.library@awen-wales.com   Bounce and Rhyme - rhymes, finger plays and action songs for babies and toddlers Booking is essential T: 01656 754845 E: porthcawl.library@awen-wales.com

Grwp Darllen (Iau) | Reading Group (Junior)

Bridgend Library Bridgend Library, Bridgend Life Centre, Angel Street, Bridgend, United Kingdom

Dydd Iau 15 Mehefin: 16:00 - 17:00 Cysylltwch â (01656) 754830 am fanylion.  Thursday 15 June: 16:00 - 17:00 Contact us on (01656) 754830 for details.

Subscribe to our mailing list to receive our latest library news, updates and event information direct to your inbox.