Bownsio ac Rhigwm | Bounce and Rhyme

Porthcawl Library Porthcawl Library, Church Place, Porthcawl

Bownsio ac Rhigwm – odli, gemau bysedd a chaneuon heini i fabanod a phlant bach Rhaid archebu o flaen llaw F: 01656 754845 E: porthcawl.library@awen-wales.com Bounce and Rhyme – rhymes, finger plays and action songs for babies and toddlers Booking is essential T: 01656 754845 E: porthcawl.library@awen-wales.com

Bore Coffi

Maesteg Library North’s Lane, Maesteg, United Kingdom

Cysylltwch â 754835 am fanylion.  Contact us on 754835 for details.     Gemau yn y Llyfrgell – Games in the Library  Galwch heibio i chwarae Lego a Gemau Bwrdd!  Pop in to play Lego and Board Games! 

Grwp Barddoniaeth – Poetry Group

Bridgend Library Bridgend Library, Bridgend Life Centre, Angel Street, Bridgend, United Kingdom

Grwp Barddoniaeth Dydd Gwener 26 Ebrill 2024 - 2-3 pm   Poetry Group Friday 26 April 2024 - 2-3 pm

Noson Gemau – Games Night

Maesteg Library North’s Lane, Maesteg, United Kingdom

Ymunwch â ni bob dydd Gwener ar ôl ysgol am gemau a lego.  Join us every Friday after school for games and lego. 

Grŵp Darllen – Reading Group

Maesteg Library North’s Lane, Maesteg, United Kingdom

Dwlu ar Straeon?  Dewch i ddarganfod llyfrau, awduron a ffrindiau newydd gyda phaned a sgwrs!  Ffoniwch 754832 i sicrhau bod lle.  15.45-16.45     Love Stories?   Come along and discover new books, authors and friends with a chat and a cuppa!  Call 754832 to check availability.  15.45-16.45 

Amser Crefft – Stories and Craft.

Maesteg Library North’s Lane, Maesteg, United Kingdom

Amser Crefft 11-12.45 a 14.00-16.30.  Cysylltwch â 754835 am fanylion.    Craft Time 11.00 - 12.45 and 14.00-16.30  Contact us on 754835 for details. 

Prynhawn Chrefft I Blant | Junior Crafternoon

Porthcawl Library Porthcawl Library, Church Place, Porthcawl

Rhaid archebu o flaen llaw F: 01656 754845 E: porthcawl.library@awen-wales.com Booking is essential T: 01656 754845 E: porthcawl.library@awen-wales.com

Sgwrs Hanes – ‘Christopher Williams: arlunydd a dim byd arall’ | History Talk – ‘Christopher Williams: an artist and nothing else’

Porthcawl Library Porthcawl Library, Church Place, Porthcawl

Sgwrs Hanes - 'Christopher Williams: arlunydd a dim byd arall'. Ymunwch â ni ar gyfer cyflwyniad yn rhad ac am ddim, am yr artist Christopher Williams a aned ym Maesteg. Wedi'i fagu ymhlith glowyr Maesteg, byddai ei yrfa yn ei arwain i beintio'r Brenim ym Mhalas Buckingham. Bydd y sgwrs yn edrych ar fywyd a...

Subscribe to our mailing list to receive our latest library news, updates and event information direct to your inbox.

or Unsubscribe