Heneiddio’n Dda gyda Llyfrgelloedd Cymru

AW-Facebook-Cover-WELSH-FINAL

Gyda chyllid Llywodraeth Cymru, mae ‘Heneiddio’n Dda gyda Llyfrgelloedd Cymru’ yn arddangos sut mae Llyfrgelloedd Cymru yn gweithio i gefnogi Cymru O Blaid Pobl Hŷn.

Yma yn Awen rydym yn awyddus i annog cynifer o bobl â phosibl i ymgysylltu â’n llyfrgelloedd a gweld beth yn union rydym yn ei gynnig o ran cyfleoedd dysgu, cymorth digidol a dewis eang o weithgareddau a fydd yn datgloi potensial pobl o bob oed.

Rydym yn cydnabod pwysigrwydd meithrin hyder pobl hŷn unwaith eto yn dilyn Covid, ac i’ch cefnogi i ailgysylltu â’ch teulu, ffrindiau a chymunedau.

Mae ein llyfrgelloedd mewn sefyllfa berffaith i ddarparu lle cymunedol sy’n galluogi pobl i ddod at ei gilydd a chefnogi ei gilydd i wneud hyn.

Yma yn Awen mae gennym weithgareddau a grwpiau amrywiol sy’n cefnogi Cymru O Blaid Pobl Hŷn. Ymysg y digwyddiadau a’r grwpiau hyn mae: Bore Coffi, Grwpiau Darllen yn ein holl lyfrgelloedd a Grwpiau Crefftau yn Llyfrgell y Pîl a Phencoed.

Dilynwch ein cynfryngau cymdeithasol ar gyfer y newyddion diweddaraf. Gallwch hefyd edrych ar ein tudalen Digwyddiadau ar ein gwefan – Upcoming Events – Awen Libraries (awen-libraries.com) ar gyfer y rhestr lawn.

Rhannu’r dudalen hon

Subscribe to our mailing list to receive our latest library news, updates and event information direct to your inbox.

or Unsubscribe