Heneiddio’n Dda gyda Llyfrgelloedd Cymru

AW-Facebook-Cover-WELSH-FINAL

Gyda chyllid Llywodraeth Cymru, mae ‘Heneiddio’n Dda gyda Llyfrgelloedd Cymru’ yn arddangos sut mae Llyfrgelloedd Cymru yn gweithio i gefnogi Cymru O Blaid Pobl Hŷn.

Yma yn Awen rydym yn awyddus i annog cynifer o bobl â phosibl i ymgysylltu â’n llyfrgelloedd a gweld beth yn union rydym yn ei gynnig o ran cyfleoedd dysgu, cymorth digidol a dewis eang o weithgareddau a fydd yn datgloi potensial pobl o bob oed.

Rydym yn cydnabod pwysigrwydd meithrin hyder pobl hŷn unwaith eto yn dilyn Covid, ac i’ch cefnogi i ailgysylltu â’ch teulu, ffrindiau a chymunedau.

Mae ein llyfrgelloedd mewn sefyllfa berffaith i ddarparu lle cymunedol sy’n galluogi pobl i ddod at ei gilydd a chefnogi ei gilydd i wneud hyn.

Yma yn Awen mae gennym weithgareddau a grwpiau amrywiol sy’n cefnogi Cymru O Blaid Pobl Hŷn. Ymysg y digwyddiadau a’r grwpiau hyn mae: Bore Coffi, Grwpiau Darllen yn ein holl lyfrgelloedd a Grwpiau Crefftau yn Llyfrgell y Pîl a Phencoed.

Dilynwch ein cynfryngau cymdeithasol ar gyfer y newyddion diweddaraf. Gallwch hefyd edrych ar ein tudalen Digwyddiadau ar ein gwefan – Upcoming Events – Awen Libraries (awen-libraries.com) ar gyfer y rhestr lawn.

Rhannu’r dudalen hon

Ffenestri Ffantastig

Ymunwch â ni fis Chwefror wrth i ni eich gwahodd i ddod â rhywfaint o liw a chreadigrwydd i’n strydoedd trwy gymryd rhan yn ein prosiect Ffenestri Ffantastig. Mae Ymddiriedolaeth

Darllen Rhagor

Ymgyrch Trochi Mewn Darllen

Mae Ymddiriedolaeth Ddiwylliannol Awen wedi partneru â’r elusen genedlaethol The Reading Agency i hyrwyddo’r cysylltiad rhwng darllen rheolaidd a gwell canlyniadau iechyd y gaeaf hwn. Gyda chefnogaeth Llywodraeth Cymru, bydd

Darllen Rhagor

Sesiynau Hanes Teulu

Byddwn yn cynnal sesiynau Hanes Teulu trwy gydol mis Ionawr, Chwefror ac Ebrill yn Llyfrgelloedd Awen. Bydd yna sesiynau galw heibio a gweithdai yn cael eu cynnal gan ein Cynorthwy-ydd

Darllen Rhagor

Cwrs Ukulele Ddechreuwyr

Beth am wneud cerddoriaeth yn y llyfrgell! Dewch draw i Lyfrgell Maesteg a dysgu’r ukulele! O 10am ar 4 Chwefror am chwe wythnos bydd gwersi AM DDIM ar gael yn

Darllen Rhagor

Subscribe to our mailing list to receive our latest library news, updates and event information direct to your inbox.