Helpwch ni wella’r gwasanaeth llyfrgelloedd digidol

Awen Libraries Website

Rydym yn adolygu gwasanaethau llyfrgelloedd digidol Cymraeg ac eisiau gwneud ein defnyddwyr yn rhan annatod o’r broses yma.

Rydym yn gweithio gyda Llywodraeth Cymru i ddeall yn well sut mae ein gwasanaethau digidol yn diwallu eich anghenion, a pha newidiadau sydd eu hangen.

Dim ond awr o’ch amser y bydd ein grŵp ffocws eisiau. Gallwch rannu eich syniadau a’ch profiadau gyda ni i’n helpu i ddeall eich anghenion yn well. Bydd y grŵp ffocws yn cael ei gynnal ar-lein gan ddefnyddio Zoom ar Ddydd Iau 10fed o Dachwedd am 11:00 y.b. felly bydd angen i chi allu defnyddio Zoom i gymryd rhan.

Byddem yn wir gwerthfawrogi eich mewnbwn i’r broses. Os oes gennych ddiddordeb mewn cymryd rhan, cwblhewch y ffurflen ar-lein yma gyda’ch manylion cyswllt erbyn dydd Gwener 4ydd o Dachwedd, a bydd y tîm yn cysylltu â chi.

 

Rhannu’r dudalen hon

Mae Sialens Fach y Gaeaf 2022

Mae Sialens Fach y Gaeaf 2022, a gyflwynir gan yr Asiantaeth Darllen mewn partneriaeth â’r Grŵp Amgueddfa Wyddoniaeth, yn digwydd! Yn ystod Sialens Ddarllen yr Haf 2022 fe wnaeth miloedd

Darllen Rhagor

Iwcalili mewn Llyfrgelloedd

Erioed wedi eisiau dysgu offeryn cerdd? Mae Ukulele Cymru yn garedig yn ariannu’r prosiect ac yn darparu 5 iwcalili! Daw llyfrau dysgu sylfaenol gyda’r iwcalilis ac maent yn cynnwys gwybodaeth

Darllen Rhagor

Subscribe to our mailing list to receive our latest library news, updates and event information direct to your inbox.