Gweithgareddau STEM

SOF 2

Mae gan lyfrgelloedd Awen lawer o weithgareddau hwyl am ddim ar gael i’r plant dros yr haf. Diolch i’r cyllid Haf o Hwyl gan Gyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr a Llywodraeth Cymru, gallwn ddarparu gweithgareddau STEM o’n holl lyfrgelloedd a lleoliadau eraill.

Mae gennym ni’r tîm gwych o ‘Mad Science’ sy’n cynnal gweithdai i blant sy’n hwyl ac yn ymarferol. Mae gennym ni hefyd y “Takeover Academy” yn darparu gweithdai YouTube, os yw eich plentyn eisiau dysgu sut i ddod yn seren YouTube. Os yw codio neu argraffu 3D yn sbarduno diddordeb yn ymennydd creadigol eich plentyn, mae Rob a John o Lyfrgell Pencoed yn mynd ar daith o amgylch yr holl lyfrgelloedd gan ddarparu gweithdai ar y sgiliau hyn.

Ond peidiwch â chynhyrfu os nad gwyddoniaeth yw prif ddiddordeb eich plant! Mae gennym ni lawer mwy o weithdai iddyn nhw roi cynnig arnyn nhw gan gynnwys dylunio llyfrau comics, dawnsio, ‘Drag Story Hour UK,’ a’r awdur gwych Pip Jones sy’n dychwelyd i ddylunio gizmos gyda’r plant, wedi’i ysbrydoli gan ei chyfres wych o lyfrau am y cymeriad Izzy Gizmo.

Cysylltwch â’ch Llyfrgell Awen leol am fwy o fanylion ar yr holl weithdai sydd ar gael gennym ni dros yr haf.

 

Rhannu’r dudalen hon

Ymgyrch Darllen a Dychwelyd BorrowBox

Ydych chi wrth eich bodd yn defnyddio Borrowbox? OFedi18byddcyfnodau benthyg newydd yn cael eucyflwyno– a bydd pobeitemyncaeleibenthygambythefnosyn hytrach na 3 wythnos.Ond does dim angenpoeniosydych chi’nhofficymrydeichamser,byddwchchi’n dalialluadnewyddu’cheitemau. MaeBorrowBoxhefydynannogpobli”Ddarllen a Dychwelyd”adod age-Lyfrauneue-lyfrau

Darllen Rhagor

Rhestr Llyfrau Newydd

A oes gennych chi ddiddordeb yn y llyfrau newydd sydd ar gael yn eich llyfrgell leol? Mae gennym amrywiaeth o lyfrau ffuglen a ffeithiol ar gael o fis Medi 2023:

Darllen Rhagor

Subscribe to our mailing list to receive our latest library news, updates and event information direct to your inbox.

or Unsubscribe