Gweithgareddau STEM

SOF 2

Mae gan lyfrgelloedd Awen lawer o weithgareddau hwyl am ddim ar gael i’r plant dros yr haf. Diolch i’r cyllid Haf o Hwyl gan Gyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr a Llywodraeth Cymru, gallwn ddarparu gweithgareddau STEM o’n holl lyfrgelloedd a lleoliadau eraill.

Mae gennym ni’r tîm gwych o ‘Mad Science’ sy’n cynnal gweithdai i blant sy’n hwyl ac yn ymarferol. Mae gennym ni hefyd y “Takeover Academy” yn darparu gweithdai YouTube, os yw eich plentyn eisiau dysgu sut i ddod yn seren YouTube. Os yw codio neu argraffu 3D yn sbarduno diddordeb yn ymennydd creadigol eich plentyn, mae Rob a John o Lyfrgell Pencoed yn mynd ar daith o amgylch yr holl lyfrgelloedd gan ddarparu gweithdai ar y sgiliau hyn.

Ond peidiwch â chynhyrfu os nad gwyddoniaeth yw prif ddiddordeb eich plant! Mae gennym ni lawer mwy o weithdai iddyn nhw roi cynnig arnyn nhw gan gynnwys dylunio llyfrau comics, dawnsio, ‘Drag Story Hour UK,’ a’r awdur gwych Pip Jones sy’n dychwelyd i ddylunio gizmos gyda’r plant, wedi’i ysbrydoli gan ei chyfres wych o lyfrau am y cymeriad Izzy Gizmo.

Cysylltwch â’ch Llyfrgell Awen leol am fwy o fanylion ar yr holl weithdai sydd ar gael gennym ni dros yr haf.

 

Rhannu’r dudalen hon

Shelves of books.

Rhestr Llyfrau Newydd

Oes diddordeb gennych chi yn y llyfrau newydd sydd ar gael yn eich llyfrgell leol? Mae gennym amrywiaeth o lyfrau ffuglen a ffeithiol ar gael o fis Mai 2024: Ffuglen:

Darllen Rhagor

Llyfrgell Abercynffig yn Ailagor

Bydd Llyfrgell Abercynffig yn ailagor ddydd Llun, 18 Mawrth, yn dilyn gwaith adeiladu hanfodol. Bydd yr oriau agor arferol yn ailgychwyn. Bydd ein llyfrgell dros dro a’r gwasanaeth Swyddfa Bost

Darllen Rhagor

Subscribe to our mailing list to receive our latest library news, updates and event information direct to your inbox.

or Unsubscribe