Llyfrgell Maesteg

Cysylltwch â Ni


A: Llyfrgell Maesteg, North's Lane, Maesteg , CF34 9AA

Parcio: Yes

Cyfleusterau

 • Audiobooks Llyfrau Sain
 • Good Book Selection Detholiad o Lyfrau Da
 • CD Collection Casgliad CD
 • Photocopier Ffotogopïydd
 • DVD Collection Casgliad DVD
 • Fax Machines Peiriannau Ffacs
 • Free Internet Access Mynediad i’r Rhyngrwyd Am Ddim
 • Council Information Point Man Gwybodaeth y Cyngor
 • Free Reservation Service Gwasanaeth Cadw Am Ddim
 • Free WiFi WiFi Am Ddim
 • Wheelchair Access Mynediad Cadair Olwyn

Oriau agor

Llun Maw Mer Iau Gwe Sad Sul
9:30yb - 6:00yb 9:30yb - 6:00yh 9:30yb - 1:00yh 9:30yb - 6:00yh 9:30yb - 7:00yh 9:30yb - 5:00yh Ar Gau
Please note that the library is closed for lunch between 1pm and 2pm

Grwpiau a Gweithgareddau Rheolaidd

Grŵpiau darllen

Mae grŵp Dydd Mercher cwrdd ar ddydd Mercher cyntaf bob mis 1.30yp.

Mae grŵp Dydd Gwener cwrdd ar 3ydd dydd Gwener bob mis 6yp.

Amser stori
Sesiynau adrodd storïau a chrefftau bob dydd Sadwrn rhwng 3.00 a 3.45yp i rai dros bedair oed. Cynhelir sesiynau crefftau yn ystod gwyliau’r ysgol, hefyd.

Bownsio a Rhigymu (gan gynnwys elfen ‘amser tyfu’)

Sesiwn bownsio a rhigymu i fabanod.

Bob dydd Llun (ac eithrio gwyliau ysgol) 10-10.45yb