Event Series Tea and ICT

Tea and ICT

Maesteg Library North’s Lane, Maesteg

Ydy’ch gliniadur yn eich gwylltio? Ydy’ch ffôn yn eich ffwndro? Ydy’ch llechen yn eich llidio?  Galwch heibio i’n gweld a byddwn yn eich helpu gyda’ch teclynnau.  Pob dydd Mawrth 14.00-16:00  Does your laptop make you livid? Your phone leave you perplexed? Does your tablet give you twitches?  Call in and see us and we will...

Event Series Bore Coffi

Bore Coffi

Maesteg Library North’s Lane, Maesteg

Bore Coffi  Contact us on 754835 for details.  Cysylltwch â 754835 am fanylion. 

Grŵp Darllen – Reading Group

Maesteg Library North’s Lane, Maesteg

Dwlu ar Straeon?  Dewch i ddarganfod llyfrau, awduron a ffrindiau newydd gyda phaned a sgwrs!  Ffoniwch 754835 i sicrhau bod lle.  15.45-16.45    Love Stories?   Come along and discover new books, authors and friends with a chat and a cuppa!  Call 754835 to check availability.  15.45-16.45 

Gweithdy Gwyddoniaeth Wallgof | Mad Science Workshop

Maesteg Library North’s Lane, Maesteg

Dydd Sadwrn @ 14:00 – 15:30 Addas ar gyfer 7 - 11 oed Ffoniwch ni am fwy o wybodaeth  neu i gadw lle ar 01656 754850 _______________________________ Saturday @ 14:00 - 15:30 Suitable for ages 7 - 11 years Call us for more information or to book your space on 01656 754850

Grŵp Darllen – Reading Group

Maesteg Library North’s Lane, Maesteg

Love Stories?   Come along and discover new books, authors and friends with a chat and a cuppa!  Call 754832 to check availability.  14.00-15.00  Grŵp Darllen  Dwlu ar Straeon?  Dewch i ddarganfod llyfrau, awduron a ffrindiau newydd gyda phaned a sgwrs!  Ffoniwch 754832 i sicrhau bod lle.  14.00-15.00 

Subscribe to our mailing list to receive our latest library news, updates and event information direct to your inbox.