+

Changes to Mobile Library Service from December 2019

The mobile library service across the county borough of Bridgend is set to be overhauled so that more vulnerable, isolated and housebound people can benefit from books brought directly to their door.

More information

+

Llyfrgelloedd

Lawrlwytho

Lawrlwythwch o'n dewis eang o e-lyfrau,
e-gylchgronnau, llyfrau lafar am ddim,
a llawer mwy.

CLICIWCH YMA

+

Llyfrgelloedd

Catalog ar-lein

CLICIWCH YMA

+

Lawrlwytho

E-Magazines

Lawr lwythwch e-gylchgronau
am ddim ar eich cyfrifiadur,
ffôn clyfar neu dabled

CLICIWCH YMA

+

Trace Your Family Tree

Trace your ancestry and build a family tree by researching extensive birth records, census data and obituaries on www.findmypast.co.uk. Available at Y Llynfi library, based upstairs in Maesteg Sports Centre, from Tuesday 8th October. We are excited to offer our library members free access to this fantastic online genealogy service as part of our collection of local and family history resources.

+

The Local and Family History Centre at Ty’r Ardd in Bridgend will close at 5pm on Saturday 28th September. Its resources will be available from Y Llynfi library, based upstairs in Maesteg Sports Centre from Tuesday 8th October. As some materials are only available in microfilm or microfiche, we recommend you book a reader before your visit if you wish to use these items.

YNGLŶN Â NI


Mae ein llyfrgelloedd yn darparu gofodau cymunedol croesawgar ar gyfer pawb. Dewch aton ni am addysg, adloniant, eglurhad ar rywbeth, darganfod a hwyl.

Rydyn ni’n darparu mynediad i ystod eang o wybodaeth sydd ar gael mewn amrywiaeth eang o fformatau, o wyddoniaduron ar-lein i gyfeiriaduron a mapiau lleol o’r 19eg ganrif, o lyfrau llwyddiannus cyfredol i’r rhai hynny oedd yn gyntaf mewn cyfres a sy’n anodd dod o hyd iddyn nhw, o straeon ar dâp casét ar gyfer y rhai hynny â thechnoleg ar yr hen ddull i lawrlwythiadau sain ar gyfer y rhai hynny â’r dechnoleg ddiweddaraf.

Nid yn unig ydyn ni’n darparu cartref am yr adnoddau hyn, gallwn ni’ch helpu i’w cyrchu. Os oes arnoch angen help i lawrlwytho i ffôn newydd, neu i ddefnyddio e-Ddarllenydd newydd, gallwn ni ei ddarparu. Gyda sesiynau digidol galw heibio ar gyfer cwestiynau dyfnach a staff cyfeillgar, gwybodus ar gyfer ymholiadau ad hoc, rydyn ni am ddarparu’r lefel o wybodaeth sydd arnoch ei hangen ichi.

Fodd bynnag, dydyn ni ddim yn ymwneud â TG yn unig…

Yr hyn rydyn ni’n ei hoffi, yn fwy nag unrhyw beth bron, yw lledaenu ein hangerdd am ddarllen gyda phlant. Mae llyfrau a gweithgareddau plant yn rhan ANFERTH o’r hyn rydyn ni’n ei wneud, ac rydyn ni’n ei wneud yn dda! Hel straeon, grwpiau darllen, gweithgareddau crefftau, ymweliadau dosbarth, sesiynau Bownsio a Rhigymu ar gyfer babanod, llyfrau neidio i fyny anghygoel, e-Gylchgronau ac e-Lyfrau plant, lawrlwythiadau sain, clybiau ffilm, clybiau codio a llyfrgellwyr sy’n gwenu ac yn annog. Yn wir, os nad yw eich plant yn ymwelwyr rheolaidd, maen nhw ar eu colled!

Hyn oll a llyfrau gwych hefyd

Join Today!

Choose Library

Facebook


NEWYDDION +Bridgend Memory Café Volunteer Wins Outstanding BAVO Award

Sorry, this entry is only available in Saesneg America.

Darllen Rhagor

Awen Cultural Trust Announces Changes to Mobile Library Service from December 2019

Sorry, this entry is only available in Saesneg America.

Darllen Rhagor

Join the Winter Reading Challenge for a sled-load of winter fun!

Sorry, this entry is only available in Saesneg America.

Darllen Rhagor