Nôl I Awen
aaa

+

LLYFRGELLOEDD

Clybiau Plant

Gweld ein calendr am fanylion am ein clybiau codio a Lego newydd

BETH SY ‘MLAEN

+

Llyfrgelloedd

Lawrlwytho

Lawrlwythwch o'n dewis eang o e-lyfrau,
e-gylchgronnau, llyfrau lafar am ddim,
a llawer mwy.

CLICIWCH YMA

+

Llyfrgelloedd

Catalog ar-lein

CLICIWCH YMA

+

Lawrlwytho

E-Magazines

Lawr lwythwch e-gylchgronau
am ddim ar eich cyfrifiadur,
ffôn clyfar neu dabled

CLICIWCH YMA

+

Live and Loud

Evening of Spoken Word

Come along share your words and a cuppa and a rich tea biscuit then stand up and be part of the performance in the evening's reading - guaranteed to stir shake and move you- libraries, the power within.

Book here

+

Live and Loud

The Codfather Murder Mystery

Mafia supremo Don Vino Canelloni invites the good people of Maesteg to celebrate an evening of Italian culture (or something like that!) at the library.

Book here

+

Live and Loud

Living Library with Flossy and Boo

Re-living the stories of the past, and creating brand new stories for the future. The evening will include magical music, interesting characters and interactive silliness. This is certainly a show for the young and young at heart.

Book here

+

Live and Loud

Rebecca Hurn & Vince James

Rebecca Hurn Rebecca Hurn is a songstress, who fuses her influences of Taylor Swift with Carole King to create a soulful sound. Having won 'best new female' at Cardiff Music Awards 2017, Rebecca's year is set to be packed with numerous exciting, live performances.

Vince James Influenced by legendary artists such as Johnny Cash, Neil Young, Bob Dylan to Woody Guthrie, Vince James offers wholehearted song writing delivered with whiskey drenched vocals. 

Book here

+

Live and Loud

Blodyn a Tatws

Join street theatre performers LaLaLa Productions for a unique bilingual storytelling experience – ideal for 4-8-year olds.

Book here

+

Live and Loud

Tessa Bide's 'Perfect' Theatre Performance

'Perfect' is a story of anticipation, disappointment, acceptance, and, ultimately, love. It will feature beautiful illustrations from the book, talented performers, puppetry and a fabulous original soundscore.

Book here

YNGLŶN Â NI


Mae ein llyfrgelloedd yn darparu gofodau cymunedol croesawgar ar gyfer pawb. Dewch aton ni am addysg, adloniant, eglurhad ar rywbeth, darganfod a hwyl.

Rydyn ni’n darparu mynediad i ystod eang o wybodaeth sydd ar gael mewn amrywiaeth eang o fformatau, o wyddoniaduron ar-lein i gyfeiriaduron a mapiau lleol o’r 19eg ganrif, o lyfrau llwyddiannus cyfredol i’r rhai hynny oedd yn gyntaf mewn cyfres a sy’n anodd dod o hyd iddyn nhw, o straeon ar dâp casét ar gyfer y rhai hynny â thechnoleg ar yr hen ddull i lawrlwythiadau sain ar gyfer y rhai hynny â’r dechnoleg ddiweddaraf.

Nid yn unig ydyn ni’n darparu cartref am yr adnoddau hyn, gallwn ni’ch helpu i’w cyrchu. Os oes arnoch angen help i lawrlwytho i ffôn newydd, neu i ddefnyddio e-Ddarllenydd newydd, gallwn ni ei ddarparu. Gyda sesiynau digidol galw heibio ar gyfer cwestiynau dyfnach a staff cyfeillgar, gwybodus ar gyfer ymholiadau ad hoc, rydyn ni am ddarparu’r lefel o wybodaeth sydd arnoch ei hangen ichi.

Fodd bynnag, dydyn ni ddim yn ymwneud â TG yn unig…

Yr hyn rydyn ni’n ei hoffi, yn fwy nag unrhyw beth bron, yw lledaenu ein hangerdd am ddarllen gyda phlant. Mae llyfrau a gweithgareddau plant yn rhan ANFERTH o’r hyn rydyn ni’n ei wneud, ac rydyn ni’n ei wneud yn dda! Hel straeon, grwpiau darllen, gweithgareddau crefftau, ymweliadau dosbarth, sesiynau Bownsio a Rhigymu ar gyfer babanod, llyfrau neidio i fyny anghygoel, e-Gylchgronau ac e-Lyfrau plant, lawrlwythiadau sain, clybiau ffilm, clybiau codio a llyfrgellwyr sy’n gwenu ac yn annog. Yn wir, os nad yw eich plant yn ymwelwyr rheolaidd, maen nhw ar eu colled!

Hyn oll a llyfrau gwych hefyd

Choose Library

Ymholiadau Cyffredinol

HAGOR O WYBODAETH

Llyfrgell Abercynffig

HAGOR O WYBODAETH

Llyfrgell Betws

HAGOR O WYBODAETH

Llyfrgell Pen-y-Bont ar Ogwr

HAGOR O WYBODAETH

Gwasanaeth i bobl sy'n gaeth i'w cartref

HAGOR O WYBODAETH

Llyfrgell Maesteg

HAGOR O WYBODAETH

Llyfrgell Deithiol

HAGOR O WYBODAETH

Llyfrgell Pen-y-Bont ar Ogwr

HAGOR O WYBODAETH

Llyfrgell Pencoed

HAGOR O WYBODAETH

Canolfan Bywyd Cwm Garw

HAGOR O WYBODAETH

Llyfrgell Porthcawl

HAGOR O WYBODAETH

Llyfrgell Pîl

HAGOR O WYBODAETH

Llyfrgell Sarn

HAGOR O WYBODAETH

Ganolfan Hanes Lleol a Theuluol

HAGOR O WYBODAETH

Facebook


NEWYDDION +Double launch for summer fun!

Sorry, this entry is only available in Saesneg America.

Darllen Rhagor

Children invited to join Mischief Makers at Awen Libraries

Sorry, this entry is only available in Saesneg America.

Darllen Rhagor

Borrow a BBC micro:bit from your local library

Sorry, this entry is only available in Saesneg America.

Darllen Rhagor

Digwyddiadau i ddod +