Nôl I Awen
aaa

+

LLYFRGELLOEDD

Clybiau Plant

Gweld ein calendr am fanylion am ein clybiau codio a Lego newydd

BETH SY ‘MLAEN

+

Llyfrgelloedd

Lawrlwytho

Lawrlwythwch o'n dewis eang o e-lyfrau,
e-gylchgronnau, llyfrau lafar am ddim,
a llawer mwy.

CLICIWCH YMA

+

Llyfrgelloedd

Catalog ar-lein

CLICIWCH YMA

+

Lawrlwytho

E-Magazines

Lawr lwythwch e-gylchgronau
am ddim ar eich cyfrifiadur,
ffôn clyfar neu dabled

CLICIWCH YMA

YNGLŶN Â NI


Mae ein llyfrgelloedd yn darparu gofodau cymunedol croesawgar ar gyfer pawb. Dewch aton ni am addysg, adloniant, eglurhad ar rywbeth, darganfod a hwyl.

Rydyn ni’n darparu mynediad i ystod eang o wybodaeth sydd ar gael mewn amrywiaeth eang o fformatau, o wyddoniaduron ar-lein i gyfeiriaduron a mapiau lleol o’r 19eg ganrif, o lyfrau llwyddiannus cyfredol i’r rhai hynny oedd yn gyntaf mewn cyfres a sy’n anodd dod o hyd iddyn nhw, o straeon ar dâp casét ar gyfer y rhai hynny â thechnoleg ar yr hen ddull i lawrlwythiadau sain ar gyfer y rhai hynny â’r dechnoleg ddiweddaraf.

Nid yn unig ydyn ni’n darparu cartref am yr adnoddau hyn, gallwn ni’ch helpu i’w cyrchu. Os oes arnoch angen help i lawrlwytho i ffôn newydd, neu i ddefnyddio e-Ddarllenydd newydd, gallwn ni ei ddarparu. Gyda sesiynau digidol galw heibio ar gyfer cwestiynau dyfnach a staff cyfeillgar, gwybodus ar gyfer ymholiadau ad hoc, rydyn ni am ddarparu’r lefel o wybodaeth sydd arnoch ei hangen ichi.

Fodd bynnag, dydyn ni ddim yn ymwneud â TG yn unig…

Yr hyn rydyn ni’n ei hoffi, yn fwy nag unrhyw beth bron, yw lledaenu ein hangerdd am ddarllen gyda phlant. Mae llyfrau a gweithgareddau plant yn rhan ANFERTH o’r hyn rydyn ni’n ei wneud, ac rydyn ni’n ei wneud yn dda! Hel straeon, grwpiau darllen, gweithgareddau crefftau, ymweliadau dosbarth, sesiynau Bownsio a Rhigymu ar gyfer babanod, llyfrau neidio i fyny anghygoel, e-Gylchgronau ac e-Lyfrau plant, lawrlwythiadau sain, clybiau ffilm, clybiau codio a llyfrgellwyr sy’n gwenu ac yn annog. Yn wir, os nad yw eich plant yn ymwelwyr rheolaidd, maen nhw ar eu colled!

Hyn oll a llyfrau gwych hefyd

Choose Library

Ymholiadau Cyffredinol

HAGOR O WYBODAETH

Llyfrgell Abercynffig

HAGOR O WYBODAETH

Llyfrgell Betws

HAGOR O WYBODAETH

Llyfrgell Pen-y-Bont ar Ogwr

HAGOR O WYBODAETH

Gwasanaeth i bobl sy'n gaeth i'w cartref

HAGOR O WYBODAETH

Llyfrgell Maesteg

HAGOR O WYBODAETH

Llyfrgell Deithiol

HAGOR O WYBODAETH

Llyfrgell Pen-y-Bont ar Ogwr

HAGOR O WYBODAETH

Llyfrgell Pencoed

HAGOR O WYBODAETH

Canolfan Bywyd Cwm Garw

HAGOR O WYBODAETH

Llyfrgell Porthcawl

HAGOR O WYBODAETH

Llyfrgell Pîl

HAGOR O WYBODAETH

Llyfrgell Sarn

HAGOR O WYBODAETH

Ganolfan Hanes Lleol a Theuluol

HAGOR O WYBODAETH

Facebook


NEWYDDION +Borrow a BBC micro:bit from your local library

Sorry, this entry is only available in Saesneg America.

Darllen Rhagor

Digwyddiadau i ddod +