+

Llyfrgelloedd

Lawrlwytho

Lawrlwythwch o'n dewis eang o e-lyfrau,
e-gylchgronnau, llyfrau lafar am ddim,
a llawer mwy.

CLICIWCH YMA

+

Llyfrgelloedd

Catalog ar-lein

CLICIWCH YMA

+

Lawrlwytho

E-Magazines

Lawr lwythwch e-gylchgronau
am ddim ar eich cyfrifiadur,
ffôn clyfar neu dabled

CLICIWCH YMA

+

Live & Loud 2019

Awen Libraries are excited to announce the third programme of drama, music, puppetry, visual art and film. Let's get live and let's get loud!

Book Here

+

Pyle Library is OPEN

Having undergone a £100,000 redevelopment and refurbishment, Pyle Library is officially reopen! Pop in and have a look.

+

Awen Libraries are now FINE FREE

Library members in Bridgend county borough will no longer face a financial penalty for overdue books.

YNGLŶN Â NI


Mae ein llyfrgelloedd yn darparu gofodau cymunedol croesawgar ar gyfer pawb. Dewch aton ni am addysg, adloniant, eglurhad ar rywbeth, darganfod a hwyl.

Rydyn ni’n darparu mynediad i ystod eang o wybodaeth sydd ar gael mewn amrywiaeth eang o fformatau, o wyddoniaduron ar-lein i gyfeiriaduron a mapiau lleol o’r 19eg ganrif, o lyfrau llwyddiannus cyfredol i’r rhai hynny oedd yn gyntaf mewn cyfres a sy’n anodd dod o hyd iddyn nhw, o straeon ar dâp casét ar gyfer y rhai hynny â thechnoleg ar yr hen ddull i lawrlwythiadau sain ar gyfer y rhai hynny â’r dechnoleg ddiweddaraf.

Nid yn unig ydyn ni’n darparu cartref am yr adnoddau hyn, gallwn ni’ch helpu i’w cyrchu. Os oes arnoch angen help i lawrlwytho i ffôn newydd, neu i ddefnyddio e-Ddarllenydd newydd, gallwn ni ei ddarparu. Gyda sesiynau digidol galw heibio ar gyfer cwestiynau dyfnach a staff cyfeillgar, gwybodus ar gyfer ymholiadau ad hoc, rydyn ni am ddarparu’r lefel o wybodaeth sydd arnoch ei hangen ichi.

Fodd bynnag, dydyn ni ddim yn ymwneud â TG yn unig…

Yr hyn rydyn ni’n ei hoffi, yn fwy nag unrhyw beth bron, yw lledaenu ein hangerdd am ddarllen gyda phlant. Mae llyfrau a gweithgareddau plant yn rhan ANFERTH o’r hyn rydyn ni’n ei wneud, ac rydyn ni’n ei wneud yn dda! Hel straeon, grwpiau darllen, gweithgareddau crefftau, ymweliadau dosbarth, sesiynau Bownsio a Rhigymu ar gyfer babanod, llyfrau neidio i fyny anghygoel, e-Gylchgronau ac e-Lyfrau plant, lawrlwythiadau sain, clybiau ffilm, clybiau codio a llyfrgellwyr sy’n gwenu ac yn annog. Yn wir, os nad yw eich plant yn ymwelwyr rheolaidd, maen nhw ar eu colled!

Hyn oll a llyfrau gwych hefyd

Choose Library

Ymholiadau Cyffredinol

HAGOR O WYBODAETH

Llyfrgell Abercynffig

HAGOR O WYBODAETH

Llyfrgell Betws

HAGOR O WYBODAETH

Llyfrgell Pen-y-Bont ar Ogwr

HAGOR O WYBODAETH

Gwasanaeth i bobl sy'n gaeth i'w cartref

HAGOR O WYBODAETH

Llyfrgell Maesteg

HAGOR O WYBODAETH

Llyfrgell Deithiol

HAGOR O WYBODAETH

Llyfrgell Pen-y-Bont ar Ogwr

HAGOR O WYBODAETH

Llyfrgell Pencoed

HAGOR O WYBODAETH

Canolfan Bywyd Cwm Garw

HAGOR O WYBODAETH

Llyfrgell Porthcawl

HAGOR O WYBODAETH

Llyfrgell Pîl

HAGOR O WYBODAETH

Llyfrgell Sarn

HAGOR O WYBODAETH

Ganolfan Hanes Lleol a Theuluol

HAGOR O WYBODAETH

Facebook


NEWYDDION +Get Live and Loud amongst the shelves in Libraries

The programme includes over ten different shows/workshops, incorporating various impressive genres and themes. Audiences can expect an explosion of captivating live music, drama, puppetry and visual art to suit all ages. Managed by Awen Cultural Trust, the programme ensures that venues such as libraries continue to be welcoming spaces for people to have fun, be […]

Darllen Rhagor

Double launch for summer fun!

Around 400 people went along to celebrate the start of the Summer Reading Challenge at local libraries and to sample some of the FREE family-friendly activities that are coming to local parks and green spaces thanks to the ParkLives initiative. As the theme of this year’s Summer Reading Challenge is ‘Mischief Makers’, the day featured […]

Darllen Rhagor

Children invited to join Mischief Makers at Awen Libraries

The Summer Reading Challenge asks 4-11 year olds to borrow and read any six library books over the summer. The theme for the 2018 Summer Reading Challenge is Mischief Makers, inspired by the much-loved children’s title Beano, which celebrates its 80th anniversary. Children will explore a map of Beanotown to find a hidden treasure chest […]

Darllen Rhagor

Digwyddiadau i ddod +