Nôl I Awen
aaa

+

LLYFRGELLOEDD

Clybiau Plant

Gweld ein calendr am fanylion am ein clybiau codio a Lego newydd

BETH SY ‘MLAEN

+

Llyfrgelloedd

Lawrlwytho

Lawrlwythwch o'n dewis eang o e-lyfrau,
e-gylchgronnau, llyfrau lafar am ddim,
a llawer mwy.

CLICIWCH YMA

+

Llyfrgelloedd

Catalog ar-lein

CLICIWCH YMA

+

Lawrlwytho

E-Magazines

Lawr lwythwch e-gylchgronau
am ddim ar eich cyfrifiadur,
ffôn clyfar neu dabled

CLICIWCH YMA

+

8-13 October 2018

National Libraries Week

Celebrate National Libraries Week by getting involved and enjoying our various activities and books.

Click here to contact your nearest branch

YNGLŶN Â NI


Mae ein llyfrgelloedd yn darparu gofodau cymunedol croesawgar ar gyfer pawb. Dewch aton ni am addysg, adloniant, eglurhad ar rywbeth, darganfod a hwyl.

Rydyn ni’n darparu mynediad i ystod eang o wybodaeth sydd ar gael mewn amrywiaeth eang o fformatau, o wyddoniaduron ar-lein i gyfeiriaduron a mapiau lleol o’r 19eg ganrif, o lyfrau llwyddiannus cyfredol i’r rhai hynny oedd yn gyntaf mewn cyfres a sy’n anodd dod o hyd iddyn nhw, o straeon ar dâp casét ar gyfer y rhai hynny â thechnoleg ar yr hen ddull i lawrlwythiadau sain ar gyfer y rhai hynny â’r dechnoleg ddiweddaraf.

Nid yn unig ydyn ni’n darparu cartref am yr adnoddau hyn, gallwn ni’ch helpu i’w cyrchu. Os oes arnoch angen help i lawrlwytho i ffôn newydd, neu i ddefnyddio e-Ddarllenydd newydd, gallwn ni ei ddarparu. Gyda sesiynau digidol galw heibio ar gyfer cwestiynau dyfnach a staff cyfeillgar, gwybodus ar gyfer ymholiadau ad hoc, rydyn ni am ddarparu’r lefel o wybodaeth sydd arnoch ei hangen ichi.

Fodd bynnag, dydyn ni ddim yn ymwneud â TG yn unig…

Yr hyn rydyn ni’n ei hoffi, yn fwy nag unrhyw beth bron, yw lledaenu ein hangerdd am ddarllen gyda phlant. Mae llyfrau a gweithgareddau plant yn rhan ANFERTH o’r hyn rydyn ni’n ei wneud, ac rydyn ni’n ei wneud yn dda! Hel straeon, grwpiau darllen, gweithgareddau crefftau, ymweliadau dosbarth, sesiynau Bownsio a Rhigymu ar gyfer babanod, llyfrau neidio i fyny anghygoel, e-Gylchgronau ac e-Lyfrau plant, lawrlwythiadau sain, clybiau ffilm, clybiau codio a llyfrgellwyr sy’n gwenu ac yn annog. Yn wir, os nad yw eich plant yn ymwelwyr rheolaidd, maen nhw ar eu colled!

Hyn oll a llyfrau gwych hefyd

Choose Library

Ymholiadau Cyffredinol

HAGOR O WYBODAETH

Llyfrgell Abercynffig

HAGOR O WYBODAETH

Llyfrgell Betws

HAGOR O WYBODAETH

Llyfrgell Pen-y-Bont ar Ogwr

HAGOR O WYBODAETH

Gwasanaeth i bobl sy'n gaeth i'w cartref

HAGOR O WYBODAETH

Llyfrgell Maesteg

HAGOR O WYBODAETH

Llyfrgell Deithiol

HAGOR O WYBODAETH

Llyfrgell Pen-y-Bont ar Ogwr

HAGOR O WYBODAETH

Llyfrgell Pencoed

HAGOR O WYBODAETH

Canolfan Bywyd Cwm Garw

HAGOR O WYBODAETH

Llyfrgell Porthcawl

HAGOR O WYBODAETH

Llyfrgell Pîl

HAGOR O WYBODAETH

Llyfrgell Sarn

HAGOR O WYBODAETH

Ganolfan Hanes Lleol a Theuluol

HAGOR O WYBODAETH

Facebook


NEWYDDION +Double launch for summer fun!

Sorry, this entry is only available in Saesneg America.

Darllen Rhagor

Children invited to join Mischief Makers at Awen Libraries

Sorry, this entry is only available in Saesneg America.

Darllen Rhagor

Borrow a BBC micro:bit from your local library

Sorry, this entry is only available in Saesneg America.

Darllen Rhagor

Digwyddiadau i ddod +