Streic Y Glowyr Yn 40 Oed

Images from an exhibition at the Rhondda Heritage Park Museum from the 6th of March 2024, to mark the 40th Anniversary of the 1984-85 Miners Strike.
 Images are strictly for use in relation to the exhibition and book launch.

Members of the local community marched to the Garw Ffaldau Pit to mark the miners return to work (March 1985) 

NOTE FOR PICTURE DESKS/EDITORS: Copyright of all images supplied with this press
release remain with Richard Williams Photography and are strictly licensed for single use
by news outlets for coverage of the Rhondda Heritage Park Museum exhibition and/or
reviewing Coal and Community in Wales : Images of the Miners’ Strike, before, during and
after. All rights reserved. Any infringements of this licence will incur damages.Picture by Richard Williams

Mae diwydiant, ac yn enwedig mwyngloddio glo, yn rhan hanfodol o’n hanes lleol. Roedd y pyllau glo yn dod â gweithwyr i’r cymoedd, gyda threfi’n tyfu yn yr amseroedd gorau erioed. Roedd y swyddi yn y pyllau glo yn galed ac yn aml yn beryglus, ond roeddent yn darparu bywoliaeth i lawer o deuluoedd.

Roedd y pyllau glo wrth galon cymunedau cymoedd Cymru am tua 100 mlynedd. Ond o’r 1970au roedd y diwydiant glo ar drai, gyda’r Bwrdd Glo Cenedlaethol yn cau llawer o byllau glo. Daeth y symudiad i atal cau’r pyllau glo i’r pen gyda streic Undeb Cenedlaethol y Glowyr (NUM), a ddechreuodd ym mis Mawrth 1984.

Daeth y streic â chaledi i’r cymunedau glofaol, gyda dynion ar y llinellau piced ddim yn ennill bywoliaeth bellach. Daeth cymunedau at ei gilydd i gefnogi’r glowyr oedd ar streic, o godi arian i ddarparu ceginau cawl.

Byddai’r streic yn para bron i flwyddyn, gan ddod i ben ar 3ydd Mawrth 1985 gyda threchu’r NUM, gan arwain at gau gweddill y pyllau glo. Collwyd miloedd o swyddi, a symudodd llawer o deuluoedd i ffwrdd o’r cymoedd i ddod o hyd i waith mewn mannau eraill, gan newid trefi a chymunedau’r cymoedd.

Eleni, bydd Ymddiriedolaeth Ddiwylliannol Awen yn coffáu 40 mlynedd ers Streic y Glowyr, ynghyd â’n cymunedau lleol. Drwy rannu hanesion y diwydiant glo a’r streic, rydym hefyd am ddarparu cyfleoedd i ddysgu mwy am hanes ein hardal leol.

Ym mis Mawrth eleni byddwn yn rhannu straeon streic 1984 gydag amrywiaeth o weithgareddau. Yn Neuadd y Gweithwyr Blaengarw rydym yn cynnal arddangosfa o ffotograffau cymhellol o Flaengarw yn ystod y streic a dynnwyd gan y ffotograffydd proffesiynol Richard Williams. Mae’r arddangosfa rhad ac am ddim hon ar agor 11am-4pm bob dydd o ddydd Mercher 6ed i ddydd Gwener 8fed Mawrth.

Bydd y ffotograffydd Richard Williams hefyd yn cynnal sgwrs i adrodd y straeon y tu ôl i luniau’r arddangosfa ymlaen Gwener 15ed Mawrth am 6.30pm yn Neuadd y Gweithwyr Blaengarw. Bydd llyfr Richard ‘Coal and Community in Wales: Images of the Miners’ Strike, before, during and after’, hefyd ar werth (£14.99) a bydd Richard yn hapus i arwyddo copïau ar ôl ei sgwrs.

Fel rhan o’r 40ed pen-blwydd Streic y Glowyr, bydd Awen hefyd yn cynnal arddangosfa amlgyfrwng a grëwyd gan VisionFountain. ‘Tu ôl i’r llinellau piced’ yn arddangosfa deithiol, sy’n cynnwys portreadau printiedig, gosodiad clyweledol a seinwedd. Crewyd yr arddangosfa hon dros bum mlynedd gan dîm VisionFountain, yn seiliedig ar gyfweliadau â phobl yr effeithiwyd arnynt ar draws holl faes glo De Cymru.

Cynhelir ‘Tu ôl i’r Llinellau Piced’ yn Neuadd y Gweithwyr Blaengarw ddydd Iau 21 Mawrth, yn Llyfrgell Maesteg ar yr 22ain o Fawrth, ac yn Llyfrgell y Pîl ar ddydd Sadwrn Mawrth 23ain.

Ariennir y prosiect hwn gan Lywodraeth y DU drwy Gronfa Ffyniant Gyffredin y DU, mewn partneriaeth â Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr.

Ffotograff: Hawlfraint caeth Richard Williams

Rhannu’r dudalen hon

Shelves of books.

Rhestr Llyfrau Newydd

Oes diddordeb gennych chi yn y llyfrau newydd sydd ar gael yn eich llyfrgell leol? Mae gennym amrywiaeth o lyfrau ffuglen a ffeithiol ar gael o mis Gorffennaf. Ffuglen: Farewell,

Darllen Rhagor

Lansio Sialens Ddarllen yr Haf 2024

Bydd Ymddiriedolaeth Ddiwylliannol Awen yn lansio Sialens Ddarllen yr Haf 2024 a’u rhaglen haf o weithgareddau llyfrgell gyda digwyddiad hwyliog i’r teulu yng Nghaeau Newbridge ym Mhen-y-bont ar Ogwr ddydd

Darllen Rhagor

Subscribe to our mailing list to receive our latest library news, updates and event information direct to your inbox.

or Unsubscribe