Mae eBapurauNewydd yma!

BBX_eNewspapers_Now_Available_Banner_1280x450_Welsh

Ddydd Sul, 1 Hydref lansiodd llyfrgelloedd Awen gynnig eBapurauNewydd am ddim. Gallwch nawr fynd at bapurau newydd dyddiol trwy wefan ac ap Borrowbox, sydd ar gael trwy ein gwefan.

BorrowBox yw’r ap sy’n darparu e-lyfrau ac e-lyfrau llafar am ddim i ni. Mae bod â’r cyfan mewn un ap yn golygu y gallwch chi fynd at bopeth mewn un lle yn rhwydd.

Mae modd dewis o amrywiaeth o deitlau eBapurauNewydd trwy ePress. O‘r Guardian i’r Glamorgan Gazette a chymaint mwy ac maen nhw i gyd ar gael am ddim!

Ewch i’n tudalen adnoddau i weld yr amrywiaeth o adnoddau yr ydyn ni’n eu cynnig. O Ancestry, i ymarfer eich prawf theori gyrru car am ddim a chymaint mwy.

Rhannu’r dudalen hon

Troseddau hanesyddol ym Morgannwg

17eg Tachwedd, 11yb yn Llyfrgell Pen-y-bont ar Ogwr ac am 2yp yn Llyfrgell Y Pîl. Ymunwch â’r hanesydd Graham Loveluck-Edwards am sgwrs hynod ddiddorol ar droseddau hanesyddol ym Morgannwg, o

Darllen Rhagor

Subscribe to our mailing list to receive our latest library news, updates and event information direct to your inbox.

or Unsubscribe