Mae eBapurauNewydd yma!

BBX_eNewspapers_Now_Available_Banner_1280x450_Welsh

Ddydd Sul, 1 Hydref lansiodd llyfrgelloedd Awen gynnig eBapurauNewydd am ddim. Gallwch nawr fynd at bapurau newydd dyddiol trwy wefan ac ap Borrowbox, sydd ar gael trwy ein gwefan.

BorrowBox yw’r ap sy’n darparu e-lyfrau ac e-lyfrau llafar am ddim i ni. Mae bod â’r cyfan mewn un ap yn golygu y gallwch chi fynd at bopeth mewn un lle yn rhwydd.

Mae modd dewis o amrywiaeth o deitlau eBapurauNewydd trwy ePress. O‘r Guardian i’r Glamorgan Gazette a chymaint mwy ac maen nhw i gyd ar gael am ddim!

Ewch i’n tudalen adnoddau i weld yr amrywiaeth o adnoddau yr ydyn ni’n eu cynnig. O Ancestry, i ymarfer eich prawf theori gyrru car am ddim a chymaint mwy.

Rhannu’r dudalen hon

Shelves of books.

Rhestr Llyfrau Newydd

Oes diddordeb gennych chi yn y llyfrau newydd sydd ar gael yn eich llyfrgell leol? Mae gennym amrywiaeth o lyfrau ffuglen a ffeithiol ar gael o fis Mai 2024: Ffuglen:

Darllen Rhagor

Llyfrgell Abercynffig yn Ailagor

Bydd Llyfrgell Abercynffig yn ailagor ddydd Llun, 18 Mawrth, yn dilyn gwaith adeiladu hanfodol. Bydd yr oriau agor arferol yn ailgychwyn. Bydd ein llyfrgell dros dro a’r gwasanaeth Swyddfa Bost

Darllen Rhagor

Subscribe to our mailing list to receive our latest library news, updates and event information direct to your inbox.

or Unsubscribe