Dewis y Mis gan aelodau’r Staff

Untitled design (86)

Gall fod yn anodd dewis eich llyfr nesaf i ddarllen, felly bob mis, rydyn ni’n gofyn i staff Llyfrgelloedd Awen argymell llyfr i’ch helpu chi i ddewis eich un chi. Y mis hwn, fe ofynnon ni i Sarah a Julie pa lyfrau sydd wedi’u hysbrydoli fwyaf.

Meddai Sarah: “Un o fy hoff lyfrau erioed yw cyfres The Famous Five gan Enid Blyton. Roeddwn i wrth fy modd â’r rhain pan oeddwn i’n tyfu i fyny. Ond y llyfr o’r amser hwnnw sydd wedi aros gyda fi fwyaf yw A Summer to Die gan Lois Lowry. Mae’n stori am gystadleuaeth a chenfigen rhwng chwiorydd tan fod yr hyn sydd y tu hwnt i’r dychymyg yn digwydd. Fe dorrodd fy nghalon i’n llwyr”.

Meddai Julie: “Un o fy hoff lyfrau i yw Llyfr Glas Nebo gan Manon Steffan Ros. Yn ogystal ag ennill Gwobr Carnegie i awdur o Gymru am y tro cyntaf, dyma’r enillydd cyntaf erioed sy’n llyfr wedi’i gyfieithu!

“Mae’n llyfr i Oedolion Ifanc ond gwrandewch arna’ i, oherwydd os ydych chi’n colli’r llyfr yma – rydych chi wir yn colli cyfle. Dyma lyfr bach sy’n mynd i’r afael â materion mawr. Wedi’i hysgrifennu’n sensitif ac yn ddawnus, mae’r stori deimladwy yn eich rhwymo chi i fywydau Dylan a’i fam. Y caledi, y llawenydd, yr ansicrwydd, yr ofn; y bond rhyfeddol ond clostroffobig rhwng y fam a’i mab, sy’n gorfod tyfu’n rhy gyflym.

“Mae eu stori nhw’n aros gyda chi – chi’n cael eich hun yn meddwl amdanyn nhw fisoedd ar ôl i’r llyfr fod nôl ar silff y llyfrgell. Rydych chi’n cwestiynu sut fyddech chi’n ymdopi; a fyddai hynny’n ffordd well o fyw? Peidiwch â’i golli”.

Rhannu’r dudalen hon

Troseddau hanesyddol ym Morgannwg

17eg Tachwedd, 11yb yn Llyfrgell Pen-y-bont ar Ogwr ac am 2yp yn Llyfrgell Y Pîl. Ymunwch â’r hanesydd Graham Loveluck-Edwards am sgwrs hynod ddiddorol ar droseddau hanesyddol ym Morgannwg, o

Darllen Rhagor

Mae eBapurauNewydd yma!

Ddydd Sul, 1 Hydref lansiodd llyfrgelloedd Awen gynnig eBapurauNewydd am ddim. Gallwch nawr fynd at bapurau newydd dyddiol trwy wefan ac ap Borrowbox, sydd ar gael trwy ein gwefan. BorrowBox

Darllen Rhagor

Subscribe to our mailing list to receive our latest library news, updates and event information direct to your inbox.

or Unsubscribe