Mis Trosedd Llyfrgelloedd a Threftadaeth Awen yn Dychwelyd

Crime Month 2023 - Facebook Events Cover Photo 3

Ymunwch â ni ym mis Tachwedd eleni wrth i ni ddathlu Mis Trosedd yn ein llyfrgelloedd.

Gan fod y llynedd wedi bod yn gymaint o lwyddiant, rydym yn gobeithio rhagori ar hynny eleni!

Bydd 10 awdur Crime Cymru yn ymweld â’n llyfrgelloedd drwy gydol mis Tachwedd. Bydd yr awduron yn cwrdd ac yn sgwrsio â chi am lyfrau y maent wedi’u cyhoeddi.

Mae’r dyddiadau/amserau fel a ganlyn:

 

Dydd Llun, 6 Tachwedd 11:30 am – 12:30 pm Sgwrs â’r Awdur Jacqueline Harrett Llyfrgell Pen-y-bont ar Ogwr
Dydd Mawrth, 7 Tachwedd 2:30 – 3:30 pm Sgwrs â’r Awdur Alis Hawkins Llyfrgell Maesteg
Dydd Mercher, 8 Tachwedd 1 – 2 pm Sgwrs â’r Awdur Leslie Scase Llyfrgell Y Pîl
Dydd Mercher, 8 Tachwedd 2:30 – 3:30 pm Sgwrs â’r Awdur Sarah Ward Llyfrgell Porthcawl
Dydd Iau, 9 Tachwedd 2 – 3 pm Sgwrs â’r Awdur Gwyneth Steddy Llyfrgell Maesteg
Dydd Mawrth, 14 Tachwedd 11 am – 12 pm Sgwrs â’r Awdur Gwen Parrott – Cymraeg Llyfrgell Abercynffig
Dydd Mawrth, 14 Tachwedd 6:30 – 7:30 pm Sgwrs â’r Awdur Chris Lloyd Llyfrgell Pen-y-bont ar Ogwr
Dydd Mercher, 15 Tachwedd 11 am – 12 pm Sgwrs â’r Awdur Louise Mumford Llyfrgell Pencoed
Dydd Iau, 16 Tachwedd 2 – 3 pm Sgwrs â’r Awdur GB Williams Llyfrgell Sarn
Dydd Gwener, 17 Tachwedd 2 – 3 pm Sgwrs â’r Awdur Judith Barrow Llyfrgell Abercynffig

Mae pob digwyddiad am ddim ond rhaid trefnu lle ymlaen llaw. Cysylltwch â’ch llyfrgell leol i drefnu eich lle nawr. Neu archebwch trwy Awen Box Office. 

Rhannu’r dudalen hon

Shelves of books.

Rhestr Llyfrau Newydd

Oes diddordeb gennych chi yn y llyfrau newydd sydd ar gael yn eich llyfrgell leol? Mae gennym amrywiaeth o lyfrau ffuglen a ffeithiol ar gael o mis Gorffennaf. Ffuglen: Farewell,

Darllen Rhagor

Lansio Sialens Ddarllen yr Haf 2024

Bydd Ymddiriedolaeth Ddiwylliannol Awen yn lansio Sialens Ddarllen yr Haf 2024 a’u rhaglen haf o weithgareddau llyfrgell gyda digwyddiad hwyliog i’r teulu yng Nghaeau Newbridge ym Mhen-y-bont ar Ogwr ddydd

Darllen Rhagor

Subscribe to our mailing list to receive our latest library news, updates and event information direct to your inbox.

or Unsubscribe