Diwrnod Rhyngwladol Pobl Hŷn

International Day of Older Persons Week Website Blog Graphic

“Dydych chi byth yn rhy hen i osod nod arall nac i freuddwydio breuddwyd newydd.” CS Lewis

Ymunwch â ni wrth i ni ddathlu Diwrnod Rhyngwladol Pobl Hŷn ar 1st Hydref gyda rhaglen wythnos o hyd o ddigwyddiadau ar draws Ymddiriedolaeth Ddiwylliannol Awen.

Mae cadw’n heini yn gorfforol, yn emosiynol ac yn gymdeithasol yn ffordd wych o gadw’n hapus, yn iach a theimlo’n gysylltiedig â’ch cymuned leol! Rhowch gynnig ar rywbeth newydd gydag Awen.

Theatrau

Sul 1st Hydref 3 – 4pm Awel-y-Mor, Porthcawl Disgo Tawel Ffordd hwyliog, newydd AM DDIM i fwynhau cerddoriaeth gyda ffrindiau. Am ddim – Archebwch docynnau ar-lein
Dydd Llun 2dd Hydref 2 – 4pm 

 

Pafiliwn y Grand Caffi Cerddoriaeth fyw – Ragsy Duo Cerddoriaeth fyw am ddim yn y caffi gyda’r canwr-gyfansoddwr Ragsy Rhad ac am ddim – dim angen archebu ymlaen llaw
Dydd Mawrth 3rd Hydref 10am – 3pm Y Nyth, Parc Gwledig Bryngarw Arlunio Natur Diwrnod o dynnu lluniau i mewn, ac wedi’i ysbrydoli gan, Parc Gwledig Bryngarw Am ddim – Archebwch docynnau ar-lein (darperir yr holl ddeunyddiau)
Mercher 4ed Hydref 10am – 12pm Pafiliwn y Grand Caffi Cerddoriaeth fyw – Chris Webb Cerddoriaeth fyw am ddim yn y caffi gyda’r gitarydd solo Chris Webb Rhad ac am ddim – dim angen archebu ymlaen llaw
Iau 5ed Hydref 2pm Drws y Llwyfan, Pafiliwn y Grand Dawns te bach Gyda the a chacen am ddim! £5 – Archebwch docynnau ar-lein
Iau 5ed Hydref 8pm Drws y Llwyfan, Pafiliwn y Grand Clwb Jazz – Pedwarawd Alex Clarke Yr 20 tocyn cyntaf am ddim i’r rhai 60+ Archebwch docynnau ar-lein gyda chod: OPW23
Gwener 6ed Hydref 10am – 12pm Bar Oriel, Pafiliwn y Grand Sesiwn rhith-realiti galw heibio ‘rhowch gynnig arni’ Profwch ffilmiau 360 gradd o’r ardal leol Galw heibio am ddim – dim angen archebu lle
Dydd Llun 1st —Sul 8ed Hydref 9am-4pm Pafiliwn y Grand Caffi Pice ar y maen am ddim gyda diodydd poeth i bobl dros 60 oed Dathlwch yr wythnos gyda danteithion ychwanegol! Gyda phob pryniant diodydd poeth

Llyfrgelloedd Awen

Bob dydd (gweler oriau agor) Papurau Newydd a Chylchgronau AbercynffigPenybontMaestegPencoedPorthcawlPîl
Te a Choffi am Ddim AbercynffigMaestegPencoedPorthcawlPîl
Cefnogaeth i wneud cais am Docyn Bws Pob llyfrgell
Jig-sos AbercynffigPenybontPencoedPorthcawlPîl
Gemau Bwrdd a Chroeseiriau Pîl
Lliwio Oedolion Abercynffig
Cefnogaeth Sgiliau Digidol Ad hoc Pob llyfrgell
Cymorth lawrlwytho eLyfrau ac eLyfrau Sain Pob llyfrgell
Dydd Llun 2il Hydref Swyddfa Bost Dros Dro, 11am-1pm Abercynffig
Grŵp Darllen Oedolion sy’n Ofalwyr, 2pm-3pm Abercynffig (Archebwch trwy Canolfan Gofalwyr Pen-y-bont ar Ogwr)
Clwb Sbaeneg, 5pm-6pm Penybont
Cymorth Sgiliau Digidol, 2pm-3pm Betws
Cymorth Sgiliau Digidol, 2pm-4pm Maesteg
Cymorth Sgiliau Digidol, 2:30pm-4pm Pîl
Grŵp Crefft, 2pm-4pm Sarn
Dydd Mawrth 3ydd Hydref Cylch Darllen Cymraeg, 11am-12pm Abercynffig
Cymorth Sgiliau Digidol, 10am-12pm Pencoed
Crafternoon, 2pm-3pm Pencoed
Cymorth Sgiliau Digidol, 2pm-4pm Abercynffig
Gwersi Cymraeg, 6pm-7pm Pencoed
Grŵp Crefft, 2pm-4pm Sarn
Grŵp Celf, 10am-12pm Pîl
Paned gyda chopr, 4pm-5pm Pîl
Dydd Mercher 4ydd Hydref Sesiwn Gymdeithasol Teimlo’n Dda am Oes, 3pm-4pm Canolfan Bywyd Pen-y-bont ar Ogwr
Grŵp Darllen, 2pm-3:30pm Maesteg
Clwb Crefft, 10yb-12yp Pîl
Clwb Jig-so, 11am-12:30pm Pîl
Dydd Iau 5ed Hydref Cymorth Sgiliau Digidol, 10am-12pm Penybont
Gweu a Gweu, 11am-1pm Penybont
Cymorth Sgiliau Digidol, 2pm-3:30pm Porthcawl
Clwb Crefft Sue, 2:15pm-4:15pm Pîl
Paned a Sgwrs, 6:30pm-7:30pm Porthcawl
Grŵp Cymdeithasol a Chanolbwynt Dementia Dros Dro, 2pm-3:30pm Sarn
Bwyd Doeth am Oes, 3:30pm-5:30pm Pîl
Dydd Gwener 6ed Hydref Bore Coffi, 11am-12pm Maesteg
Grŵp Darllen Sefydliad y Merched, 10am-11am Pencoed
Sesiwn Gymdeithasol Teimlo’n Dda am Oes, 2:30pm-3:30pm Canolfan Gymunedol Corneli
Galw Heibio Coed Deulu, 2:30pm-4:30pm Pîl
Dydd Sadwrn Hydref 7fed Prynhawn Coffi, 1pm-2pm Pîl

Rhannu’r dudalen hon

Shelves of books.

Rhestr Llyfrau Newydd

Oes diddordeb gennych chi yn y llyfrau newydd sydd ar gael yn eich llyfrgell leol? Mae gennym amrywiaeth o lyfrau ffuglen a ffeithiol ar gael o fis Mai 2024: Ffuglen:

Darllen Rhagor

Llyfrgell Abercynffig yn Ailagor

Bydd Llyfrgell Abercynffig yn ailagor ddydd Llun, 18 Mawrth, yn dilyn gwaith adeiladu hanfodol. Bydd yr oriau agor arferol yn ailgychwyn. Bydd ein llyfrgell dros dro a’r gwasanaeth Swyddfa Bost

Darllen Rhagor

Subscribe to our mailing list to receive our latest library news, updates and event information direct to your inbox.

or Unsubscribe