Dathliad Parti yn y Parc Sialens Ddarllen yr Haf 2023

SRC-Celebration-2023-Website-News-Item

I ddathlu’r rhai sydd wedi cymryd rhan yn Her Ddarllen yr Haf 2023 a’r rhai sydd wedi ennill medalau, bydd Ymddiriedolaeth Ddiwylliannol Awen yn cynnal parti ym Mharc Lles Maesteg ddydd Sadwrn 9 Medi rhwng 11am a 2pm. Bydd yn ddigwyddiad llawn hwyl i’r teulu wedi’i gefnogi gan Gyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr, Cymoedd i’r Arfordir, Llywodraeth Cymru, Celfyddydau a Busnes Cymru, Halo Leisure a Chyngor Llyfrau Cymru.

Bydd ’Parti yn y Parc’ yn cynnwys teganau llawn aer o Full of Bounce, gemau anferth, beiciau cydbwysedd gan Halo, crefftau a gemau gan Cymoedd i’r Arfordir a straeon a mwy gan Lyfrgelloedd Awen. Mae’r holl weithgareddau am ddim.

Dywedodd Richard Hughes, Prif Weithredwr Ymddiriedolaeth Ddiwylliannol Awen: …

“Mae Her Ddarllen yr Haf bob amser yn un o uchafbwyntiau blwyddyn y llyfrgell. Ar ôl cael digwyddiad lansio mor wych ym Mhen-y-bont ar Ogwr lle gwelais drosof fy hun frwdfrydedd pobl ifanc i fynd ati i ddarllen, mae’n briodol y dylem ni hefyd ddathlu ymdrechion pawb a gyflawnodd yr her neu a wnaeth ond fwynhau bod yn rhan ohoni.

Mae Her eleni wedi dod ag amrywiaeth o bartneriaid at ei gilydd ac rydyn ni’n hynod ddiolchgar am eu cefnogaeth.

Mae’n addo bod yn ddiwrnod gwych a lle gwell i’w gynnal nag ym Mharc Lles arbennig Maesteg .”

Cofiwch wisgo eich medal ar y diwrnod, yn union fel eich hoff seren chwaraeon!

Rhannu’r dudalen hon

Shelves of books.

Rhestr Llyfrau Newydd

Oes diddordeb gennych chi yn y llyfrau newydd sydd ar gael yn eich llyfrgell leol? Mae gennym amrywiaeth o lyfrau ffuglen a ffeithiol ar gael o fis Mai 2024: Ffuglen:

Darllen Rhagor

Llyfrgell Abercynffig yn Ailagor

Bydd Llyfrgell Abercynffig yn ailagor ddydd Llun, 18 Mawrth, yn dilyn gwaith adeiladu hanfodol. Bydd yr oriau agor arferol yn ailgychwyn. Bydd ein llyfrgell dros dro a’r gwasanaeth Swyddfa Bost

Darllen Rhagor

Subscribe to our mailing list to receive our latest library news, updates and event information direct to your inbox.

or Unsubscribe