Dewis y Mis y Staff

Untitled design (52)

Gall dewis yr hyn i’w ddarllen nesaf fod yn anodd, felly rydym ni’n gofyn i staff Llyfrgelloedd Awen argymell llyfr bob mis i’ch helpu i ddewis eich un chi. Y mis yma, fe wnaethom ni ofyn i Cal a Caroline pa lyfrau sydd wedi eu hysbrydoli nhw fwyaf.

Meddai Cal: “Fy hoff lyfr erioed yw American Gods, gan Neil Gaiman (mae’n debyg, mae’n anodd dewis!). Fel rhywun sy’n mwynhau chwedlau a mytholeg, mae’r llyfr hwn wedi addysgu pethau i mi nad oeddwn i’n eu gwybod a hefyd wedi caniatáu i mi ail-ddarllen straeon rwy’n dwlu arnyn nhw mewn ffyrdd newydd a gwahanol. Mae’n cymysgu mytholegau o wlad Groeg yr henfyd, Aifft yr henfyd, chwedlau Llychlynnaidd a mwy!”

Dywedodd aelod arall o staff: “Fy hoff lyfr erioed yw Only for a Fortnight – My life in a locked ward gan Sue Read. Mae’n rymus iawn ac yn hynod gythryblus”.

 

 

Rhannu’r dudalen hon

Ymgyrch Darllen a Dychwelyd BorrowBox

Ydych chi wrth eich bodd yn defnyddio Borrowbox? OFedi18byddcyfnodau benthyg newydd yn cael eucyflwyno– a bydd pobeitemyncaeleibenthygambythefnosyn hytrach na 3 wythnos.Ond does dim angenpoeniosydych chi’nhofficymrydeichamser,byddwchchi’n dalialluadnewyddu’cheitemau. MaeBorrowBoxhefydynannogpobli”Ddarllen a Dychwelyd”adod age-Lyfrauneue-lyfrau

Darllen Rhagor

Rhestr Llyfrau Newydd

A oes gennych chi ddiddordeb yn y llyfrau newydd sydd ar gael yn eich llyfrgell leol? Mae gennym amrywiaeth o lyfrau ffuglen a ffeithiol ar gael o fis Medi 2023:

Darllen Rhagor

Subscribe to our mailing list to receive our latest library news, updates and event information direct to your inbox.

or Unsubscribe