Dewis y Mis y Staff

Untitled design (52)

Gall dewis yr hyn i’w ddarllen nesaf fod yn anodd, felly rydym ni’n gofyn i staff Llyfrgelloedd Awen argymell llyfr bob mis i’ch helpu i ddewis eich un chi. Y mis yma, fe wnaethom ni ofyn i Cal a Caroline pa lyfrau sydd wedi eu hysbrydoli nhw fwyaf.

Meddai Cal: “Fy hoff lyfr erioed yw American Gods, gan Neil Gaiman (mae’n debyg, mae’n anodd dewis!). Fel rhywun sy’n mwynhau chwedlau a mytholeg, mae’r llyfr hwn wedi addysgu pethau i mi nad oeddwn i’n eu gwybod a hefyd wedi caniatáu i mi ail-ddarllen straeon rwy’n dwlu arnyn nhw mewn ffyrdd newydd a gwahanol. Mae’n cymysgu mytholegau o wlad Groeg yr henfyd, Aifft yr henfyd, chwedlau Llychlynnaidd a mwy!”

Dywedodd aelod arall o staff: “Fy hoff lyfr erioed yw Only for a Fortnight – My life in a locked ward gan Sue Read. Mae’n rymus iawn ac yn hynod gythryblus”.

 

 

Rhannu’r dudalen hon

Llyfrgell Abercynffig yn Ailagor

Bydd Llyfrgell Abercynffig yn ailagor ddydd Llun, 18 Mawrth, yn dilyn gwaith adeiladu hanfodol. Bydd yr oriau agor arferol yn ailgychwyn. Bydd ein llyfrgell dros dro a’r gwasanaeth Swyddfa Bost

Darllen Rhagor

Streic Y Glowyr Yn 40 Oed

Mae diwydiant, ac yn enwedig mwyngloddio glo, yn rhan hanfodol o’n hanes lleol. Roedd y pyllau glo yn dod â gweithwyr i’r cymoedd, gyda threfi’n tyfu yn yr amseroedd gorau

Darllen Rhagor

Subscribe to our mailing list to receive our latest library news, updates and event information direct to your inbox.

or Unsubscribe