Llwyddiant Gŵyl Llenyddiaeth Plant Pen-y-bont ar Ogwr

Bridgend Children's Literature Festival 2023

Gan bob un ohonom ni yma yn Ymddiriedolaeth Ddiwylliannol Awen, diolch o galon i bawb a ddaeth i’n Gŵyl Llenyddiaeth Plant gyntaf erioed ym Mhen-y-bont ar Ogwr.

Diolch enfawr i’r holl awduron a’r darlunwyr wnaeth gynnal y gweithdai a’r digwyddiadau i ni yn holl safleoedd Awen, lleoliadau allgymorth ac ysgolion lleol. A diolch o galon i’r holl aelodau staff a phawb a oedd ynghlwm â’r Ŵyl gyfan a’i gwneud yn llwyddiant.

Dros y pythefnos diwethaf rydym wedi cynnal dros 100 o ddigwyddiadau i fwy na 1000 o bobl ledled y wlad, gan gynnwys mwy na 35 o artistiaid.

Rydym eisoes yn edrych ymlaen at Wŷl Llenyddiaeth Plant Pen-y-bont ar Ogwr y flwyddyn nesaf.

Rhannu’r dudalen hon

Diwrnod Rhyngwladol Pobl Hŷn

“Dydych chi byth yn rhy hen i osod nod arall nac i freuddwydio breuddwyd newydd.” CS Lewis Ymunwch â ni wrth i ni ddathlu Diwrnod Rhyngwladol Pobl Hŷn ar 1st Hydref gyda rhaglen

Darllen Rhagor

Ymgyrch Darllen a Dychwelyd BorrowBox

Ydych chi wrth eich bodd yn defnyddio Borrowbox? OFedi18byddcyfnodau benthyg newydd yn cael eucyflwyno– a bydd pobeitemyncaeleibenthygambythefnosyn hytrach na 3 wythnos.Ond does dim angenpoeniosydych chi’nhofficymrydeichamser,byddwchchi’n dalialluadnewyddu’cheitemau. MaeBorrowBoxhefydynannogpobli”Ddarllen a Dychwelyd”adod age-Lyfrauneue-lyfrau

Darllen Rhagor

Subscribe to our mailing list to receive our latest library news, updates and event information direct to your inbox.

or Unsubscribe