Gweithdai Ysgrifennu Balch

'Proud Writing Workshops' (1)

Datblygwch eich dawn adrodd stori yn y gweithdai ysgrifennu hyn am ddim. Bydd y sesiynau yn cael ei harwain gan yr awdur Norena Shopland, ac maent yn agored i bawb.

Cynhelir y sesiynau yn y llyfrgelloedd canlynol, ar y dyddiadau canlynol, ar yr amserau canlynol

Llyfrgell Maesteg – Ddydd Mercher 14eg Mehefin – 10 am.

Llyfrgell Porthcawl – Ddydd Mercher 14eg Mehefin – 2 pm.

Mae’r gweithdai Ysgrifennu Balch yn rhan o brosiect ysgrifennu creadigol, yn canolbwyntio ar ymateb yn greadigol i ddarnau o hanes LGBTQ+ Cymru sy’n aml yn gudd neu wedi’u hanghofio.

Yn rhan o’r gweithdai ‘Ysgrifennu Balch’, mae bwriad i gyhoeddi e-lyfr o straeon yn hwyrach eleni. Bydd hwn yn llyfr i’w lawrlwytho am ddim, ac yn ffordd wych o gael eich gwaith wedi’i gyhoeddi.

 

Rhannu’r dudalen hon

Shelves of books.

Rhestr Llyfrau Newydd

Oes diddordeb gennych chi yn y llyfrau newydd sydd ar gael yn eich llyfrgell leol? Mae gennym amrywiaeth o lyfrau ffuglen a ffeithiol ar gael o fis Mai 2024: Ffuglen:

Darllen Rhagor

Llyfrgell Abercynffig yn Ailagor

Bydd Llyfrgell Abercynffig yn ailagor ddydd Llun, 18 Mawrth, yn dilyn gwaith adeiladu hanfodol. Bydd yr oriau agor arferol yn ailgychwyn. Bydd ein llyfrgell dros dro a’r gwasanaeth Swyddfa Bost

Darllen Rhagor

Subscribe to our mailing list to receive our latest library news, updates and event information direct to your inbox.

or Unsubscribe