Bownsio a Rhigwm yn dychwelyd i Barc Gwledig Bryngarw

Bounce and Rhyme

Rydym wrth ein bodd i gyhoeddi y bydd Bownsio a Rhigwm yn dychwelyd i Barc Gwledig Bryngarw ddydd Mercher 1 Mawrth 2023.

Cynhelir y sesiynau ar ddydd Mercher am 10am bob pythefnos (yn ystod y tymor yn unig) yn y Ganolfan Ymwelwyr.

Ac yn well fyth, bydd y sesiynau’n rhad ac am ddim! Mae tocynnau ar gael drwy’r swyddfa docynnau a gall y rhai sy’n bresennol fanteisio ar ddisgownt o 10% yng nghaffi Bryngarw ar ôl y sesiwn.

Bydd lleoedd wedi’u cyfyngu i 10 o oedolion a’u plant ar gyfer pob sesiwn. Bydd bagiau llyfrau a nwyddau ar gael ar gyfer y sesiynau cyntaf, a bydd llyfrgell dros dro ar gael ar yr un pryd hefyd, er mwyn i aelodau newydd gofrestru.

Rhannu’r dudalen hon

Llyfrgell Abercynffig yn Ailagor

Bydd Llyfrgell Abercynffig yn ailagor ddydd Llun, 18 Mawrth, yn dilyn gwaith adeiladu hanfodol. Bydd yr oriau agor arferol yn ailgychwyn. Bydd ein llyfrgell dros dro a’r gwasanaeth Swyddfa Bost

Darllen Rhagor

Streic Y Glowyr Yn 40 Oed

Mae diwydiant, ac yn enwedig mwyngloddio glo, yn rhan hanfodol o’n hanes lleol. Roedd y pyllau glo yn dod â gweithwyr i’r cymoedd, gyda threfi’n tyfu yn yr amseroedd gorau

Darllen Rhagor

Subscribe to our mailing list to receive our latest library news, updates and event information direct to your inbox.

or Unsubscribe