Bownsio a Rhigwm yn dychwelyd i Barc Gwledig Bryngarw

Bounce and Rhyme

Rydym wrth ein bodd i gyhoeddi y bydd Bownsio a Rhigwm yn dychwelyd i Barc Gwledig Bryngarw ddydd Mercher 1 Mawrth 2023.

Cynhelir y sesiynau ar ddydd Mercher am 10am bob pythefnos (yn ystod y tymor yn unig) yn y Ganolfan Ymwelwyr.

Ac yn well fyth, bydd y sesiynau’n rhad ac am ddim! Mae tocynnau ar gael drwy’r swyddfa docynnau a gall y rhai sy’n bresennol fanteisio ar ddisgownt o 10% yng nghaffi Bryngarw ar ôl y sesiwn.

Bydd lleoedd wedi’u cyfyngu i 10 o oedolion a’u plant ar gyfer pob sesiwn. Bydd bagiau llyfrau a nwyddau ar gael ar gyfer y sesiynau cyntaf, a bydd llyfrgell dros dro ar gael ar yr un pryd hefyd, er mwyn i aelodau newydd gofrestru.

Rhannu’r dudalen hon

Shelves of books.

Rhestr Llyfrau Newydd

Oes diddordeb gennych chi yn y llyfrau newydd sydd ar gael yn eich llyfrgell leol? Mae gennym amrywiaeth o lyfrau ffuglen a ffeithiol ar gael o mis Gorffennaf. Ffuglen: Farewell,

Darllen Rhagor

Lansio Sialens Ddarllen yr Haf 2024

Bydd Ymddiriedolaeth Ddiwylliannol Awen yn lansio Sialens Ddarllen yr Haf 2024 a’u rhaglen haf o weithgareddau llyfrgell gyda digwyddiad hwyliog i’r teulu yng Nghaeau Newbridge ym Mhen-y-bont ar Ogwr ddydd

Darllen Rhagor

Subscribe to our mailing list to receive our latest library news, updates and event information direct to your inbox.

or Unsubscribe