Diweddariadau Llyfrgell Pencoed

IMG_20230203_093449

Ddydd Gwener 3 Chwefror, dechreuodd y contractwr ar y gwaith o dynnu’r hen reiliau ar y grisiau i lyfrgell y plant ar y llawr cyntaf a gosod rhai newydd – bydd y rhai newydd yn rhai gwydr, cyfoes a fydd yn fwy diogel a byddant yn gwneud y grisiau yn llawer goleuach.

Mae waliau’r ystafell gyfarfod wedi’u gosod, a bydd y waliau gwydr a’r drysau yn cyrraedd cyn bo hir.

Ddydd Mercher, bydd y gwaith preimio yn dechrau cyn paentio’r safle cyfan.

Tra bod y gwaith yn cael ei wneud, mae ein tîm gwych yn dal i gynnig gwasanaeth casglu ac archebu llyfrau o Festri Capel Salem. Gallwch bori detholiad o bob math o lyfrau, cael cymorth â thechnoleg ar gyfer eich dyfeisiau eich hun, a chael ychydig o waith argraffu a ffotocopïo A4 du a gwyn wedi’i wneud.

Mae’r tîm yn cynnal llyfrgell dros dro o Ysgol Gynradd Pencoed ar ddiwedd y diwrnod ysgol bob dydd Llun, ac mae ein sesiynau bownsio a rhigwm, amser stori a chrefft a’r prynhawniau crefft i oedolion yn dal i gael eu cynnal felly cysylltwch â ni neu dilynwch ni ar-lein i gael y manylion.

Mae gennym gyfle i grŵp darllen newydd a grwpiau diddordeb cymunedol eraill ffurfio a defnyddio ein hystafell gyfarfod gymunedol.

Os oes gennych ddiddordeb mewn dechrau neu fod yn rhan o Grŵp Darllen, grŵp sgwrsio Cymraeg, neu os oes gennych syniad ar gyfer rhywbeth gwahanol cysylltwch â ni ar Facebook neu drwy e-bost – pencoed.library@awen-wales.com

 

 

Rhannu’r dudalen hon

Arddangosfa Gwaed Morgannwg

Arddangosfa hanes lleol yn rhoi manylion unigryw bywyd yn y maes glo. Crëwyd o ddeunyddiau gwreiddiol wedi’u harchifo gan dîm Archifau Morgannwg. ‘Mae’r arddangosfa hon yn rhoi golwg arbennig ar

Darllen Rhagor

Subscribe to our mailing list to receive our latest library news, updates and event information direct to your inbox.