Sesiynau Hanes Teulu

Family history Workshops (1)

Byddwn yn cynnal sesiynau Hanes Teulu trwy gydol mis Ionawr, Chwefror ac Ebrill yn Llyfrgelloedd Awen.

Bydd yna sesiynau galw heibio a gweithdai yn cael eu cynnal gan ein Cynorthwy-ydd Llyfrgell Astudiaethau Lleol, Anna Rankin.

Bydd y gweithdai yn y llyfrgelloedd canlynol ar y dyddiadau canlynol, ar yr adegau canlynol:

Llyfrgell Pen-y-bont – Iau 19 Ionawr – 10am – 12pm

Llyfrgell Betws – Iau 26 Ionawr – 10am – 12pm

Llyfrgell Porthcawl – Mawrth 14 Chwefror – 10am – 12pm

Llyfrgell Pencoed – Mawrth 4 Ebrill – 10am – 12pm

Yn y gweithdai hyn, bydd Anna yn dangos i chi sut i ddefnyddio Ancestry. Bydd yn ddelfrydol ar gyfer pobl heb unrhyw brofiad neu dim ond ychydig ac sydd eisiau dysgu mwy. Mae croeso i chi alw draw a defnyddio’r cyfrifiaduron, ond does dim pwysau os hoffech ddysgu drwy wylio. Byddwn yn dangos i chi sut i chwilio am enedigaethau, priodasau a marwolaethau, cyn symud ymlaen i’r cyfrifiad, cofrestri plwyf a’r problemau y gallech chi eu cael. Rydym ni i gyd yn ein tro wedi cael trafferthion a gallwn drafod ffyrdd eraill o chwilio. Bydd yn rhoi golwg i chi ar ba adnoddau sydd ar gael yn eich llyfrgell leol ac yn Y Llynfi, ein llyfrgell hanes teulu a lleol.

Bydd y sesiynau galw heibio yn y llyfrgelloedd canlynol, ar y dyddiadau canlynol, ar yr adegau canlynol:

Llyfrgell Abercynffig – Iau 12 Ionawr – 2-4pm

Llyfrgell y Pîl – Iau 2 Chwefror – 10am-12pm

Llyfrgell Maesteg – Iau 9 Chwefror – 2pm-4pm

Mae’r sesiynau galw heibio hyn yn ddelfrydol ar gyfer pobl sy’n cael trafferthion ac sydd eisiau ychydig o gymorth, cyngor a phâr ffres o lygaid! Gallwn roi cynnig ar chwiliadau penagored ar Ancestry a ffynonellau posibl eraill o wybodaeth sydd ar gael yn y llyfrgell.

Sylwer nad oes angen trefnu ymlaen llaw.

Cadwch lygad ar ein tudalennau ar y cyfryngau cymdeithasol i wybod mwy.

Rhannu’r dudalen hon

Ymgyrch Trochi Mewn Darllen

Mae Ymddiriedolaeth Ddiwylliannol Awen wedi partneru â’r elusen genedlaethol The Reading Agency i hyrwyddo’r cysylltiad rhwng darllen rheolaidd a gwell canlyniadau iechyd y gaeaf hwn. Gyda chefnogaeth Llywodraeth Cymru, bydd

Darllen Rhagor

Cwrs Ukulele Ddechreuwyr

Beth am wneud cerddoriaeth yn y llyfrgell! Dewch draw i Lyfrgell Maesteg a dysgu’r ukulele! O 10am ar 4 Chwefror am chwe wythnos bydd gwersi AM DDIM ar gael yn

Darllen Rhagor

Subscribe to our mailing list to receive our latest library news, updates and event information direct to your inbox.