Month: January 2023

Ffenestri Ffantastig

Ymunwch â ni fis Chwefror wrth i ni eich gwahodd i ddod â rhywfaint o liw a chreadigrwydd i’n strydoedd trwy gymryd rhan yn ein prosiect Ffenestri Ffantastig. Mae Ymddiriedolaeth

Read More »

Wonderful Windows

Join us this February as we invite you to bring some colour and creativity to our streets by taking part in our Wonderful Windows project. Awen Cultural Trust is asking

Read More »

Ymgyrch Trochi Mewn Darllen

Mae Ymddiriedolaeth Ddiwylliannol Awen wedi partneru â’r elusen genedlaethol The Reading Agency i hyrwyddo’r cysylltiad rhwng darllen rheolaidd a gwell canlyniadau iechyd y gaeaf hwn. Gyda chefnogaeth Llywodraeth Cymru, bydd

Read More »

Dip Into Reading Campaign

Awen Cultural Trust has partnered with national charity The Reading Agency to promote the link between regular reading and improved health outcomes this winter. Supported by Welsh Government, libraries across

Read More »

Sesiynau Hanes Teulu

Byddwn yn cynnal sesiynau Hanes Teulu trwy gydol mis Ionawr, Chwefror ac Ebrill yn Llyfrgelloedd Awen. Bydd yna sesiynau galw heibio a gweithdai yn cael eu cynnal gan ein Cynorthwy-ydd

Read More »

Family History Sessions

We will be having Family History sessions taking place throughout January, February and April at our Awen Libraries. There will be drop-in sessions, and workshops taking place. The sessions will

Read More »

Cwrs Ukulele Ddechreuwyr

Beth am wneud cerddoriaeth yn y llyfrgell! Dewch draw i Lyfrgell Maesteg a dysgu’r ukulele! O 10am ar 4 Chwefror am chwe wythnos bydd gwersi AM DDIM ar gael yn

Read More »

Subscribe to our mailing list to receive our latest library news, updates and event information direct to your inbox.

or Unsubscribe