Mae Sialens Fach y Gaeaf 2022

Winter-Reading-Challenge-FACEBOOK

Mae Sialens Fach y Gaeaf 2022, a gyflwynir gan yr Asiantaeth Darllen mewn partneriaeth â’r Grŵp Amgueddfa Wyddoniaeth, yn digwydd!

Yn ystod Sialens Ddarllen yr Haf 2022 fe wnaeth miloedd o blant ddarllen ac archwilio gwyddoniaeth ac arloesedd fel rhan o thema eleni, Teclynwyr. Wrth i’r tywydd oeri a gwyliau’r gaeaf agosáu, rydym yn ôl gyda mwy o arbrofion llawn hwyl ac anogaeth i ddarllen.

Gall plant ymuno â’r Teclynwyr wrth iddyn nhw ddefnyddio’u dyfeisgarwch a’u creadigrwydd i gadw pawb wedi’u diddanu yn ystod storm eira. Paratowch am arbrofion cŵl i’w gwneud gartref ac i ddysgu ar hyd y ffordd wrth i chi ddarllen er mwynhad yn Sialens Fach y Gaeaf! Mae’r Sialens yn para o 1 Rhagfyr 2022 hyd 20 Chwefror 2023.

Bydd Sialens Ddarllen y Gaeaf yn cynnwys tri ymweliad â’r llyfrgell. I ddechrau, bydd angen i’r plant ymweld â’r llyfrgell i gofrestru ar gyfer y sialens pan fyddan nhw’n casglu eu llyfrau cyntaf. Pan fyddan nhw wedi darllen y llyfrau, bydd angen iddyn nhw ddod yn ôl ar gyfer yr ail ymweliad pan fyddan nhw’n dychwelyd y llyfrau ac yn eu cyfnewid am rai eraill. Pan fyddan nhw wedi darllen y rhain, bydd angen iddyn nhw ddod yn ôl ar gyfer y trydydd ymweliad, sef yr un olaf, pan fyddan nhw’n cwblhau’r sialens ac yn derbyn eu gwobrau am wneud hynny.

Bydd llawer o wobrau ar gael, gan gynnwys tystysgrifau a medalau! Cadwch lygad ar ein sianeli cyfryngau cymdeithasol i gael mwy o wybodaeth, ac yn y cyfamser, ewch i Sialens Ddarllen yr Haf i gael mwy o wybodaeth am y sialens.

Rhannu’r dudalen hon

Iwcalili mewn Llyfrgelloedd

Erioed wedi eisiau dysgu offeryn cerdd? Mae Ukulele Cymru yn garedig yn ariannu’r prosiect ac yn darparu 5 iwcalili! Daw llyfrau dysgu sylfaenol gyda’r iwcalilis ac maent yn cynnwys gwybodaeth

Darllen Rhagor

Subscribe to our mailing list to receive our latest library news, updates and event information direct to your inbox.