Llyfrgell Porthcawl

Cysylltwch â Ni


A: Llyfrgell Porthcawl, Church Place, Porthcawl, CF36 3AG

Parcio: No

Cyfleusterau

 • Audiobooks Llyfrau Sain
 • Good Book Selection Detholiad o Lyfrau Da
 • CD Collection Casgliad CD
 • Photocopier Ffotogopïydd
 • DVD Collection Casgliad DVD
 • Fax Machines Peiriannau Ffacs
 • Free Internet Access Mynediad i’r Rhyngrwyd Am Ddim
 • Free Reservation Service Gwasanaeth Cadw Am Ddim
 • Software for Visually Impaired Meddalwedd ar gyfer Pobl â Nam ar eu Golwg
 • Free WiFi WiFi Am Ddim
 • Wheelchair Access Mynediad Cadair Olwyn

Oriau agor

Llun Maw Mer Iau Gwe Sad Sul
9:30yb - 6:00yh 9:30yb - 6:00yh 9:30yb - 1:00yh 9:30yb - 6:00yh 9:30yb - 7:00yh 9:30yb - 5:00yh Ar Gau
Please note that the library is closed for lunch between 1pm and 2pm

Grwpiau a Gweithgareddau Rheolaidd

PLEASE NOTE THAT PORTHCAWL LIBRARY IS CLOSED FOR LUNCH FROM 1PM TO 2PM EVERY DAY.

Clwb Llyfrau Oedolion Ifanc.

Grŵp Darllen Iau Ar gyfer oedran 8-10. Rydym yn cyfarfod am 4yp.

Grŵp Darllen Rydym yn cyfarfod am 2yp ar trydydd dydd Mercher y mis.

Bownsio a Rhigymu Hwyl trwy ganu, rhigymu a chlapio! Mawrth amser tymore unig 10yb

Bore Coffi Dysgwyr Cymraeg Bore Dydd Sadwrn am 11yb

Clwb Scrabble Bob Dydd Gwener, 5yp

Amser Stori a Chrefft Bob Dydd Sadwrn, 2.30yp