Llyfrgell Cwm Ogwr

Cysylltwch â Ni


A: Ogmore Valley Life Centre, Aber Road, Ogmore Vale, CF32 7AJ.

Parcio: Yes

Cyfleusterau

  • Audiobooks Llyfrau Sain
  • Good Book Selection Detholiad o Lyfrau Da
  • Photocopier Ffotogopïydd
  • DVD Collection Casgliad DVD
  • Fax Machines Peiriannau Ffacs
  • Free Internet Access Mynediad i’r Rhyngrwyd Am Ddim
  • Council Information Point Man Gwybodaeth y Cyngor
  • Software for Visually Impaired Meddalwedd ar gyfer Pobl â Nam ar eu Golwg
  • Wheelchair Access Mynediad Cadair Olwyn

Oriau agor

Llun Maw Mer Iau Gwe Sad Sul
8:00yb - 9:00yh 8:00yb - 9:00yh 8:00yb - 9:00yh 8:00yb - 9:00yh 8:00yb - 9:00yh 9:00yb - 3:30yh 9:00yb - 3:30yh

Grwpiau a Gweithgareddau Rheolaidd

Grŵp darllen

Cliciwch ar y grŵp i gael mwy o wybodaeth.

Mae’r grŵp cwrdd ar ddydd Iau olaf bob mis 11.00yb.