Lawrlwythiadau

Porwch a lawrlwythwch o'n hamrywiaeth eang o e-lyfrau, eLlyfrauSain ac eCylchgronnau am ddim; a dod o hyd i atebion gyda'n teclynnau cyfeirio ar-lein.

Borrowbox

Borrowbox

RBdigital (llyfrau sain)

RBdigital (audio books)

Cylchgronnau RBdigital

RBdigital magazines

Comics RBdigital

RBdigital comics

Ffotograffau Hanesyddol

Historic photographs

Britannica Online

Britannica Online

Britannica Online Junior

Britannica Online Junior

Britannica Online Student

Britannica Online Student

Ancestry

Ancestry

Find My Past

Find My Past

Theory Test Pro

Theory Test Pro

Mynediad at ymchwil

Access to Research

Future Learn

Future Learn

Llyfrgelloedd.cymru

Librarywales.org

Newsplan Cymru

Newsplan Cymru

Legislation.gov.uk

Legislation.gov.uk

Archifau Cenedlaethol

National Archives

Dewiswch o ddetholiad helaeth o eLyfrau a llyfrau eSain gan awduron gorau'r byd. Cliciwch ar y ddolen hon i'ch galluogi i sefydlu eich cyfrif. I gael rhagor o wybodaeth, siaradwch ag aelod o staff y llyfrgell yn ystod eich ymweliad nesaf, ffoniwch 01656 754800, neu e- bostiwch libraries@awen-wales.com

Lawrlwythwch lyfrau e-Sain unrhyw bryd, yn unrhyw le, heb restrau aros. Cliciwch ar y ddolen neu lawrlwythwch ap RBdigital. I gael rhagor o wybodaeth, siaradwch ag aelod o staff y llyfrgell yn ystod eich ymweliad nesaf, ffoniwch 01656 754800, neu e-bostiwch libraries@awen-wales.com

Lawrlwythwch gomics a nofelau graffig am ddim unrhyw bryd, yn unrhyw le, gan ddefnyddio'ch cerdyn llyfrgell. Cliciwch ar y ddolen neu lawrlwythwch ap ComicsPlus Library Edition. I gael rhagor o wybodaeth, siaradwch ag aelod o staff y llyfrgell yn ystod eich ymweliad nesaf, ffoniwch 01656 754800, neu e-bostiwch libraries@awen-wales.com

Lawrlwythwch gomics a nofelau graffig am ddim unrhyw bryd, unrhyw le, gyda'ch cerdyn llyfrgell. Cliciwch y ddolen neu lawrlwythwch ap RBdigital, sydd ar gael ar gyfer Apple, Android a Kindle Fire. Am ragor o wybodaeth, siaradwch ag aelod o staff y llyfrgell yn ystod eich ymweliad nesaf, ffoniwch 01656 754800, neu e-bostiwch libraries@awen-wales.com

Oeddech chi'n gwybod y gallwch chi gyrchu dros 3,500 o ffotograffau trwy gatalog ar-lein y llyfrgell? Mae'r ffotograffau'n adrodd hanes Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr trwy'r oesoedd ac maent yn cynnwys delweddau o dirweddau, digwyddiadau lleol, eglwysi, capeli a thafarndai. Chwiliwch am leoliad a chyfyngwch eich chwiliad i "Ffotograffau"

Britannica Online yw'r gwyddoniadur clasurol sy'n cynnwys 123,000 o erthyglau ac mae'n cael ei ddiweddaru'n gyson. I gael mynediad ato, y cyfan sydd ei angen arnoch chi yw cerdyn llyfrgell dilys.

Mae Britannica Online Junior yn fersiwn arbennig o’r gwyddoniadur clasurol sydd wedi’i anelu at blant 5 - 11 oed. I gael mynediad ato, y cyfan sydd ei angen arnoch chi yw cerdyn llyfrgell dilys.

Mae Britannica Online Student yn fersiwn arbennig o’r gwyddoniadur clasurol sydd wedi’i anelu at ieuenctid 12 - 18 oed. I gael mynediad ato, y cyfan sydd ei angen arnoch chi yw cerdyn llyfrgell dilys.

Mae ancestry.com yn darparu mynediad at filiynau o gofnodion hanes teuluol chwiliadwy yn y DU. Pwysig - mae ar gael i'w ddefnyddio yn y llyfrgell yn unig

Find My Past

Dysgwch am hanes eich teulu ar-lein. Pwysig - mae Find My Past ar gael yn Llyfrgell Y Llynfi yn unig; ffoniwch Y Llynfi ar 01656 754859 i neilltuo cyfrifiadur neu i gael rhagor o wybodaeth

Ymarferwch eich prawf theori gyrru yn y DU gan ddefnyddio gwefan efelychu ar-lein hynod o realistig. Mae'n cynnwys banc cwestiynau'r prawf ymarfer swyddogol, clipiau fideo ynghylch canfyddiad o beryglon a fersiwn ar-lein o Reolau'r Ffordd Fawr. Gellir ei ddefnyddio yn rhad ac am ddim a gallwch chi ei ddefnyddio gartref gan ddefnyddio rhif eich cerdyn llyfrgell.

Oeddech chi'n gwybod y gallwch chi bellach gael gafael ar erthyglau academaidd am ddim trwy Lyfrgelloedd Awen? Y cyfan sydd ei angen arnoch chi yw cerdyn llyfrgell dilys. Pwysig - mae ar gael i'w ddefnyddio yn y llyfrgell yn unig

Mae FutureLearn yn cynnig dewis amrywiol o gyrsiau ar-lein am ddim gan brifysgolion a sefydliadau diwylliannol blaenllaw o bob cwr o'r byd. Cyflwynir y rhain un cam ar y tro a gellir eu cyrchu ar eich ffôn symudol, eich cyfrifiadur llechen a'ch cyfrifiadur personol fel y gallwch ffitio dysgu o amgylch eich bywyd.

Mae llyfrgelloedd.cymru yn cynnig cyfoeth o wybodaeth ac mae'n adnodd rhagorol sydd ar gael am ddim i bawb.

Mae'r wefan hon yn darparu gwybodaeth am waith Newsplan Cymru a mynediad at gronfa ddata o bapurau newydd Cymru sydd ar gael mewn llyfrgelloedd naill ai ar ffurf papur neu ficroffilm

Mae legislation.gov.uk yn cynnwys testun llawn yr holl Ddeddfau Seneddol ers 1988 a llawer o ddeddfwriaeth arall cyn y dyddiad hwn

Mae'r Archifau Cenedlaethol yn gofalu am bob mathau o gofnodion cyhoeddus ac yn sicrhau eu bod ar gael. Mae'n cynnwys storfa o wybodaeth i unrhyw un sydd â diddordeb mewn hanes teuluol, hanes lleol a hanes milwrol