Llyfrgell Pen-y-Bont ar Ogwr

Cysylltwch â Ni


A: Canolfan Bywyd Pen-y-bont ar Ogwr, Stryd yr Angel, Pen-y-bont ar Ogwr, CF31 4AH

Parcio: Yes

Cyfleusterau

  • Audiobooks Llyfrau Sain
  • Good Book Selection Detholiad o Lyfrau Da
  • CD Collection Casgliad CD
  • Photocopier Ffotogopïydd
  • DVD Collection Casgliad DVD
  • Fax Machines Peiriannau Ffacs
  • Free Internet Access Mynediad i’r Rhyngrwyd Am Ddim
  • Software for Visually Impaired Meddalwedd ar gyfer Pobl â Nam ar eu Golwg
  • Free WiFi WiFi Am Ddim

Oriau agor

Llun Maw Mer Iau Gwe Sad Sul
9:00yb - 8:00yh 9:00yb - 6:00yh 9:00yb - 8:00yh 9:00yb - 6:00yh 9:00yb - 6:00yh 9:00yb - 5:00yh Ar Gau

Grwpiau a Gweithgareddau Rheolaidd

Cliciwch ar y grŵp i gael mwy o wybodaeth.

Mae’r grŵp yn cwrdd ar ddydd Mercher cyntaf bob mis, 2yp (Barbara)

Mae’r grŵp yn cwrdd ar ddydd Mercher cyntaf bob mis, 2yp (Gwen)

Mae’r grŵp yn cwrdd ar ddydd Iau cyntaf bob mis, 2.15yp (Heather)

Grŵp darllen iau
Ydych chi rhwng 7 a 10 oed ac yn mwynhau darllen?

Rhowch gynnig ar grŵp darllen misol newydd sbon Llyfrgell Pen-y-bont ar Ogwr!

I gael mwy o fanylion neu i gofrestru eich diddordeb cysylltwch â:01656 754830 neu bridgendlib@bridgend.gov.uk

Amser stori
Dydd Sadwrn (ac eithrio gwyliau ysgol) 2.15 – 3yp

Bownsio a rhigymu
Sesiwn bownsio a rhigymu i fabanod.
Pob dydd Llun (ac eithrio gwyliau ysgol) 11yb – 12yp

Amser tyfu
Rhigymau, storïau a chrefftau dwyieithog.
Bob dydd Mercher (ac eithrio gwyliau ysgol) 10yb