Gweithdy Symud a Dawns gyda Zack Franks | Zack Franks Movement and Dance (MaD)

Maesteg Welfare Park 1 Heol Ty Gwyn

Mae Zack Franks Movement and Dance (MaD) yn gwmni symud a dawns annibynnol sy’n hyrwyddo gwell iechyd, lles, hyder, cymhelliant, dysgu cinesthetig, a ffitrwydd. Mae Zack yn darparu gwasanaethau symud a dawns cyffrous a diddorol, a bydd yn cynnal gweithdai dawns i blant yn Llyfrgelloedd Awen. Bydd y gweithdai hyn yn darparu arddull addysgu frwdfrydig...

Recurring

Story Time in the Park

Maesteg Welfare Park 1 Heol Ty Gwyn

 Amser Stori yn y Parc Pob dydd Iau (yn ystod gwyliau’r haf) Parc Lles Maesteg Dewch i Amser Stori ym Mharc Lles Maesteg 10am – 10:30am, dechreuwn gyda hwiangerddi a rhigwm a rhythm. Straeon tan 12pm. Ymunwch â ni unrhywbryd rhwng 10 a 12! Byddwn ger y cyrtiau tennis.    Every Thursday (during school hols) ...

Recurring

Story Time in the Park

Maesteg Welfare Park 1 Heol Ty Gwyn

 Amser Stori yn y Parc Pob dydd Iau (yn ystod gwyliau’r haf) Parc Lles Maesteg Dewch i Amser Stori ym Mharc Lles Maesteg 10am – 10:30am, dechreuwn gyda hwiangerddi a rhigwm a rhythm. Straeon tan 12pm. Ymunwch â ni unrhywbryd rhwng 10 a 12! Byddwn ger y cyrtiau tennis.    Every Thursday (during school hols) ...

Recurring

Story Time in the Park

Maesteg Welfare Park 1 Heol Ty Gwyn

 Amser Stori yn y Parc Pob dydd Iau (yn ystod gwyliau’r haf) Parc Lles Maesteg Dewch i Amser Stori ym Mharc Lles Maesteg 10am – 10:30am, dechreuwn gyda hwiangerddi a rhigwm a rhythm. Straeon tan 12pm. Ymunwch â ni unrhywbryd rhwng 10 a 12! Byddwn ger y cyrtiau tennis.    Every Thursday (during school hols) ...

Subscribe to our mailing list to receive our latest library news, updates and event information direct to your inbox.