Prynhawn Chrefft I Blant | Junior Crafternoon

Porthcawl Library Porthcawl Library, Church Place, Porthcawl

Rhaid archebu o flaen llaw F: 01656 754845 E: porthcawl.library@awen-wales.com Booking is essential T: 01656 754845 E: porthcawl.library@awen-wales.com

Bounce and Rhyme

Maesteg Library North’s Lane, Maesteg

Rhythm a rhigwm.  Cysylltwch â 754835 am fanylion.   Contact us on 754835 for details. 

Reading Group | Grŵp Darllen

Maesteg Library North’s Lane, Maesteg

Love Stories?  Come along and discover new books, authors and friends with a chat and a cuppa!  Call 754832 to check availability.  Dwlu ar Straeon? Dewch i ddarganfod llyfrau, awduron a ffrindiau newydd gyda phaned a sgwrs! Ffoniwch 754832 i sicrhau bod lle.

Te a TGCh | Tea and ICT

Pyle Library Pyle Library, Pyle Life Centre, Helig Fan, Pyle, Bridgend

Ydy’ch gliniadur yn eich gwylltio? Ydy’ch ffôn yn eich ffwndro? Ydy’ch llechen yn eich llidio? Galwch heibio i’n gweld a byddwn yn eich helpu gyda’ch teclynnau. Bob dydd Llyn 14.00-16:00. Does your laptop make you livid? Your phone leave you perplexed? Does your tablet give you twitches? Call in and see us and we will...

Bownsio ac Rhigwm | Bounce and Rhyme

Pyle Library Pyle Library, Pyle Life Centre, Helig Fan, Pyle, Bridgend

Rydym yn cynnal y sesiynau Bownsio ac Rhigwm bob dydd Mawrth am 11am. Ymunwch â ni am rigymau, caneuon symud a llawer iawn o bethau siglo. Ffoniwch ni ar 01656 754850 neu galwch heibio i siarad â ni am fwy o wybodaeth. We are running the Bounce and Rhyme sessions every Tuesday at 11am. Join...

Tea and ICT | Te a TGCh

Maesteg Library North’s Lane, Maesteg

Does your laptop make you livid? Your phone leave you perplexed? Does your tablet give you twitches?  Call in and see us and we will help with your gadgets.  Every Tuesday 14.00-16:00. Ydy’ch gliniadur yn eich gwylltio? Ydy’ch ffôn yn eich ffwndro? Ydy’ch llechen yn eich llidio? Galwch heibio i’n gweld a byddwn yn eich...

Paned Gyda’ch Plismon | Cuppa with a Copper

Pyle Library Pyle Library, Pyle Life Centre, Helig Fan, Pyle, Bridgend

Bob dydd Mawrth @ 16:00 - 17:00 Oes gennych chi brolem leol? Chwilio am gyngor cwmdogaeth? Dewch draw am sgwrs a 'Paned gyda'ch Plismon' Every Tuesday @ 16:00-17:00 Do you have a local issue? Looking for some neighbourhood advice? Come along and have a chat and a 'Cuppa with a Copper'

Bownsio ac Rhigwm | Bounce and Rhyme

Porthcawl Library Porthcawl Library, Church Place, Porthcawl

Bownsio ac Rhigwm - odli, gemau bysedd a chaneuon heini i fabanod a phlant bach Rhaid archebu o flaen llaw F: 01656 754845 E: porthcawl.library@awen-wales.com   Bounce and Rhyme - rhymes, finger plays and action songs for babies and toddlers Booking is essential T: 01656 754845 E: porthcawl.library@awen-wales.com

Bryn’s Reading Group – Grwp Darllen Bryn

Bridgend Library Bridgend Library, Bridgend Life Centre, Angel Street, Bridgend

Dydd Iau 8 Rhagfyr @ 5:00 Cysylltwch â (01656) 754830 am fanylion.  Thursday 8 December @ 5:00 Contact us on (01656) 754830 for details.    

Gweu a Sgwrsio | Knit and Natter

Pyle Library Pyle Library, Pyle Life Centre, Helig Fan, Pyle, Bridgend

Dwech i ymuno â'n grŵp gweu a sgwrsi 'Ffrydd gyda Gwlân' Bob dydd Gwener @ 10-12   Come and join our knit and natter group 'Ways with Wool' Every Friday @ 10-12

Bore Coffi

Maesteg Library North’s Lane, Maesteg

Bore coffi i ddysgwyr a siaradwyr Cymraeg. Croeso i bawb! A Welsh coffee morning for Welsh learners and speakers. Everyone welcome!

Subscribe to our mailing list to receive our latest library news, updates and event information direct to your inbox.