Bounce and Rhyme

Maesteg Library North’s Lane, Maesteg

Rhythm a rhigwm.  Cysylltwch â 754835 am fanylion.   Contact us on 754835 for details. 

CELT

Porthcawl Library Porthcawl Library, Church Place, Porthcawl

Ydych chi’n ddi-waith? Oes angen cymorth a/neu arweiniad arnoch chi? Teimlo ar goll? Ddim yn gwybod lle I droi am help? Dewch draw am sgwrs gyda Sarah-Jane, ein Swyddog Cyflogaeth CELT!   Are you out of work? Do you need support and/or guidance? Feeling lost? Don’t know where to turn for help? Come along for...

Clwb Cod – Code Club

Bridgend Library Bridgend Library, Bridgend Life Centre, Angel Street, Bridgend

Ffoniwch i archebu lle - 01656 754830 ~ Call to book your place - 01656 754830

Llwybr Stori – Story Trail

Llwybr Stori yn Llyfrgell Pen-y-Bont ar Ogwr Dydd Mawrth 21 Mehefin @ 4yp Dydd Sadwrn 25 Mehefin @ 11yb Story Trail at Bridgend Library Tuesday 21st June @ 4pm Saturday 25th June @ 11am

Te a TGCh – Tea and ICT

Bridgend Library Bridgend Library, Bridgend Life Centre, Angel Street, Bridgend

Dydd Iau 10:00 - 12:00 Ffoniwch i archebu lle - 01656 754830 Neu dim ond troi i fyny Thursday 10:00 - 12:00 Call to book a place - 01656 754830 Or just turn up bridgend.library@awen-wales.com

Bownsio ac Rhigwm | Bounce and Rhyme

Porthcawl Library Porthcawl Library, Church Place, Porthcawl

Bownsio ac Rhigwm - odli, gemau bysedd a chaneuon heini i fabanod a phlant bach Rhaid archebu o flaen llaw F: 01656 754845 E: porthcawl.library@awen-wales.com Bounce and Rhyme - rhymes, finger plays and action songs for babies and toddlers Booking is essential T: 01656 754845 E: porthcawl.library@awen-wales.com

Dyddiau Iau Digidol | Digital Thursdays

Porthcawl Library Porthcawl Library, Church Place, Porthcawl

Ydych chi’n cael anhawster gyda TG sylfaenol? Fe allen ni helpu!  Dewch â’ch llechen, ffôn clyfar neu liniadur, neu mewngofnodwch  ar un o’n cyfrifiaduron ni ac fe allen ni eich helpu i feistroli rhai o’r canlynol: Creu e-bost Anfon ffotograff neu ddogfen at ffrind Dechrau defnyddio Facebook Lawrlwytho aps Defnyddio rhaglenni Microsoft Office ar gyfer...

Bore Coffi

Maesteg Library North’s Lane, Maesteg

Dydd Gwener 11.00. Cysylltwch â 754835 am fanylion.  Friday 11am. Contact us on 754835 for details. 

Stories and Craft

Maesteg Library North’s Lane, Maesteg

Straeon a chrefftau  Dydd Sadwrn Amser Crefft 11-12.45 a 14.00-16.30 Saturday 11am. Craft Time 11.00 - 12.45 and 14.00-16.30     

Amser Stori a Chrefft – Storytime and Craft

Bridgend Library Bridgend Library, Bridgend Life Centre, Angel Street, Bridgend

Dydd Sadwrn Amser Story a Chrefft Straeon a chrefftau i blant sy’n 4 oed a throsodd Ffoniwch 01656 754830 bridgend.library@awen-wales.com Saturday Storytime and Craft Stories and crafts for children 4 years and over Please phone 01656 754830 bridgend.library@awen-wales.com

Llwybr Stori – Story Trail

Llwybr Stori yn Llyfrgell Pen-y-Bont ar Ogwr Dydd Mawrth 21 Mehefin @ 4yp Dydd Sadwrn 25 Mehefin @ 11yb Story Trail at Bridgend Library Tuesday 21st June @ 4pm Saturday 25th June @ 11am

Prynhawn Chrefft I Blant | Junior Crafternoon

Porthcawl Library Porthcawl Library, Church Place, Porthcawl

Rhaid archebu o flaen llaw F: 01656 754845 E: porthcawl.library@awen-wales.com Booking is essential T: 01656 754845 E: porthcawl.library@awen-wales.com