Grwp Barddoniaeth Bev | Bev’s Poetry Group

Bridgend Library Bridgend Library, Bridgend Life Centre, Angel Street, Bridgend

Dydd Gwener 9 Rhagfyr: 14:00 - 16:00 Dewch i siarad am eich hoff gerddi a beirdd dros baned. Ffoniwch i archebu lle - 01656 754830 Friday 9 December: 14:00 -...

Clwb Lego | Lego Club

Pyle Library Pyle Library, Pyle Life Centre, Helig Fan, Pyle, Bridgend

Galwch heibio i greu gyda ni! Mae gennym lwyth o Lego! Pob dydd Gwener 16.00-17.00. Am fwy o wybodaeth ffoniwch ni ar 01656 754850 neu e-bostiwch ni yn pyle.library@awen-wales.com Drop...

Story Time and Craft 11am

Maesteg Library North’s Lane, Maesteg

 Amser Crefft 11-12.45 a 14.00-16.30.  Cysylltwch â 754835 am fanylion.    Craft Time 11.00 - 12.45 and 14.00-16.30  Contact us on 754835 for details. 

Prynhawn Chrefft I Blant | Junior Crafternoon

Porthcawl Library Porthcawl Library, Church Place, Porthcawl

Rhaid archebu o flaen llaw F: 01656 754845 E: porthcawl.library@awen-wales.com Booking is essential T: 01656 754845 E: porthcawl.library@awen-wales.com

Clwb Lego | Lego Club

Bridgend Library Bridgend Library, Bridgend Life Centre, Angel Street, Bridgend

Galwch heibio i greu gyda ni! Mae gennym lwyth o Lego! Pob dydd Sadwrn 14.00-16.00. Drop in and create with us!  We have Lego galore!  Every Saturday 14.00-16.00.

Bounce and Rhyme

Maesteg Library North’s Lane, Maesteg

Rhythm a rhigwm.  Cysylltwch â 754835 am fanylion.   Contact us on 754835 for details. 

Te a TGCh | Tea and ICT

Pyle Library Pyle Library, Pyle Life Centre, Helig Fan, Pyle, Bridgend

Ydy’ch gliniadur yn eich gwylltio? Ydy’ch ffôn yn eich ffwndro? Ydy’ch llechen yn eich llidio? Galwch heibio i’n gweld a byddwn yn eich helpu gyda’ch teclynnau. Bob dydd Llyn 14.00-16:00....

Grŵp Darllen Arddegau – Teen Reading Group

Bridgend Library Bridgend Library, Bridgend Life Centre, Angel Street, Bridgend

Dydd Llun 12 Rhagfyr @ 4:30 Ffoniwch i archebu lle - 01656 754830 Monday 12 December @ 4:30 Call to book a place - 01656 754830 bridgend.library@awen-wales.com

Bownsio ac Rhigwm | Bounce and Rhyme

Pyle Library Pyle Library, Pyle Life Centre, Helig Fan, Pyle, Bridgend

Rydym yn cynnal y sesiynau Bownsio ac Rhigwm bob dydd Mawrth am 11am. Ymunwch â ni am rigymau, caneuon symud a llawer iawn o bethau siglo. Ffoniwch ni ar 01656...

Tea and ICT | Te a TGCh

Maesteg Library North’s Lane, Maesteg

Does your laptop make you livid? Your phone leave you perplexed? Does your tablet give you twitches?  Call in and see us and we will help with your gadgets.  Every...

Grwp Barddoniaeth U3A | U3A Poetry Group

Bridgend Library Bridgend Library, Bridgend Life Centre, Angel Street, Bridgend

Dydd Mawrth 13 Rhagfyr: 14:00 – 16:00 Dewch i siarad am eich hoff gerddi a beirdd dros baned. Ffoniwch i archebu lle – 01656 754830 Tuesday 13 December: 14:00 –...

Subscribe to our mailing list to receive our latest library news, updates and event information direct to your inbox.