Clwb Lego | Lego Club

Pyle Library Pyle Library, Pyle Life Centre, Helig Fan, Pyle, Bridgend

Galwch heibio i greu gyda ni! Mae gennym lwyth o Lego! Pob dydd Gwener 16.00-17.00. Am fwy o wybodaeth ffoniwch ni ar 01656 754850 neu e-bostiwch ni yn pyle.library@awen-wales.com Drop in and create with us! We have Lego galore!  Every Friday 16.00-17.00. For more information call us on 01656 754850 or email us at pyle.library@awen-wales.com...

Te a TGCh | Tea and ICT

Pyle Library Pyle Library, Pyle Life Centre, Helig Fan, Pyle, Bridgend

Ydy’ch gliniadur yn eich gwylltio? Ydy’ch ffôn yn eich ffwndro? Ydy’ch llechen yn eich llidio? Galwch heibio i’n gweld a byddwn yn eich helpu gyda’ch teclynnau. Bob dydd Llyn 14.00-16:00. Does your laptop make you livid? Your phone leave you perplexed? Does your tablet give you twitches? Call in and see us and we will...

Bownsio ac Rhigwm | Bounce and Rhyme

Pyle Library Pyle Library, Pyle Life Centre, Helig Fan, Pyle, Bridgend

Rydym yn cynnal y sesiynau Bownsio ac Rhigwm bob dydd Mawrth am 11am. Ymunwch â ni am rigymau, caneuon symud a llawer iawn o bethau siglo. Ffoniwch ni ar 01656 754850 neu galwch heibio i siarad â ni am fwy o wybodaeth. We are running the Bounce and Rhyme sessions every Tuesday at 11am. Join...

Paned Gyda’ch Plismon | Cuppa with a Copper

Pyle Library Pyle Library, Pyle Life Centre, Helig Fan, Pyle, Bridgend

Bob dydd Mawrth @ 16:00 - 17:00 Oes gennych chi brolem leol? Chwilio am gyngor cwmdogaeth? Dewch draw am sgwrs a 'Paned gyda'ch Plismon' Every Tuesday @ 16:00-17:00 Do you have a local issue? Looking for some neighbourhood advice? Come along and have a chat and a 'Cuppa with a Copper'

Gweu a Sgwrsio | Knit and Natter

Pyle Library Pyle Library, Pyle Life Centre, Helig Fan, Pyle, Bridgend

Dwech i ymuno â'n grŵp gweu a sgwrsi 'Ffrydd gyda Gwlân' Bob dydd Gwener @ 10-12   Come and join our knit and natter group 'Ways with Wool' Every Friday @ 10-12

Clwb Lego | Lego Club

Pyle Library Pyle Library, Pyle Life Centre, Helig Fan, Pyle, Bridgend

Galwch heibio i greu gyda ni! Mae gennym lwyth o Lego! Pob dydd Gwener 16.00-17.00. Am fwy o wybodaeth ffoniwch ni ar 01656 754850 neu e-bostiwch ni yn pyle.library@awen-wales.com Drop in and create with us! We have Lego galore!  Every Friday 16.00-17.00. For more information call us on 01656 754850 or email us at pyle.library@awen-wales.com...

Te a TGCh | Tea and ICT

Pyle Library Pyle Library, Pyle Life Centre, Helig Fan, Pyle, Bridgend

Ydy’ch gliniadur yn eich gwylltio? Ydy’ch ffôn yn eich ffwndro? Ydy’ch llechen yn eich llidio? Galwch heibio i’n gweld a byddwn yn eich helpu gyda’ch teclynnau. Bob dydd Llyn 14.00-16:00. Does your laptop make you livid? Your phone leave you perplexed? Does your tablet give you twitches? Call in and see us and we will...

Bownsio ac Rhigwm | Bounce and Rhyme

Pyle Library Pyle Library, Pyle Life Centre, Helig Fan, Pyle, Bridgend

Rydym yn cynnal y sesiynau Bownsio ac Rhigwm bob dydd Mawrth am 11am. Ymunwch â ni am rigymau, caneuon symud a llawer iawn o bethau siglo. Ffoniwch ni ar 01656 754850 neu galwch heibio i siarad â ni am fwy o wybodaeth. We are running the Bounce and Rhyme sessions every Tuesday at 11am. Join...

‘Y Darllenwy!’ Grŵp Darllen Iau – ‘The Readers!’ Junior Reading Group

Pyle Library Pyle Library, Pyle Life Centre, Helig Fan, Pyle, Bridgend

I blant oed 8+ Bob trydydd dydd Mawrth o'r misDydd @ 16:00 -17:00 Ffoniwch i archebu lle – 01656 754850 For children aged 8+ Every third Tuesday of the month @ 16:00-17:00 Call to book a place – 01656 754850 pyle.library@awen-wales.com

Paned Gyda’ch Plismon | Cuppa with a Copper

Pyle Library Pyle Library, Pyle Life Centre, Helig Fan, Pyle, Bridgend

Bob dydd Mawrth @ 16:00 - 17:00 Oes gennych chi brolem leol? Chwilio am gyngor cwmdogaeth? Dewch draw am sgwrs a 'Paned gyda'ch Plismon' Every Tuesday @ 16:00-17:00 Do you have a local issue? Looking for some neighbourhood advice? Come along and have a chat and a 'Cuppa with a Copper'

Gweu a Sgwrsio | Knit and Natter

Pyle Library Pyle Library, Pyle Life Centre, Helig Fan, Pyle, Bridgend

Dwech i ymuno â'n grŵp gweu a sgwrsi 'Ffrydd gyda Gwlân' Bob dydd Gwener @ 10-12   Come and join our knit and natter group 'Ways with Wool' Every Friday @ 10-12

Clwb Lego | Lego Club

Pyle Library Pyle Library, Pyle Life Centre, Helig Fan, Pyle, Bridgend

Galwch heibio i greu gyda ni! Mae gennym lwyth o Lego! Pob dydd Gwener 16.00-17.00. Am fwy o wybodaeth ffoniwch ni ar 01656 754850 neu e-bostiwch ni yn pyle.library@awen-wales.com Drop in and create with us! We have Lego galore!  Every Friday 16.00-17.00. For more information call us on 01656 754850 or email us at pyle.library@awen-wales.com...

Subscribe to our mailing list to receive our latest library news, updates and event information direct to your inbox.