Clwb Lego | Lego Club

Bridgend Library Bridgend Library, Bridgend Life Centre, Angel Street, Bridgend

Galwch heibio i greu gyda ni! Mae gennym lwyth o Lego! Pob dydd Sadwrn 14.00-16.00. Drop in and create with us!  We have Lego galore!  Every Saturday 14.00-16.00.

Grŵp Darllen Arddegau – Teen Reading Group

Bridgend Library Bridgend Library, Bridgend Life Centre, Angel Street, Bridgend

Dydd Llun 12 Rhagfyr @ 4:30 Ffoniwch i archebu lle - 01656 754830 Monday 12 December @ 4:30 Call to book a place - 01656 754830 bridgend.library@awen-wales.com

Grwp Barddoniaeth U3A | U3A Poetry Group

Bridgend Library Bridgend Library, Bridgend Life Centre, Angel Street, Bridgend

Dydd Mawrth 13 Rhagfyr: 14:00 – 16:00 Dewch i siarad am eich hoff gerddi a beirdd dros baned. Ffoniwch i archebu lle – 01656 754830 Tuesday 13 December: 14:00 – 16:00 Come and talk about your favourite poems and poets over a cuppa. Call to book a place – 01656 754830

Carolau yn y llyfrgell | Carols in the library

Bridgend Library Bridgend Library, Bridgend Life Centre, Angel Street, Bridgend

Ymunwch â ni yn Llyfrgell Pen-y-bont ar Ogwr am ganu carolau Nadoligaidd a mins peis. Dydd Mercher 14 Rhagfyr: 15:00 – 16:00 Join us at Bridgend Library for some festive carol singing and mince pies. Wednesday 14 December: 15:00 – 16:00

Crefftau Nadolig Oedolion | Adult Christmas Craft

Bridgend Library Bridgend Library, Bridgend Life Centre, Angel Street, Bridgend

Wedi blino ar holl brysurdeb siopa Nadolig? Beth am ddod i ymlacio gyda gwneud crefftau Nadoligaidd? Hefyd, mae gennym de, bisgedi a llyfrau... Dydd Iau 15 Rhagfyr: 11:00 – 12:00 Worn out from all the hustle and bustle of Christmas shopping? Why not come and relax with some festive craft-making? Also, we have tea, biscuits...

Grŵp Darllen Gwen | Gwen’s Reading Group

Bridgend Library Bridgend Library, Bridgend Life Centre, Angel Street, Bridgend

Os hoffech ddarllen a sgwrsio am lyfrau mewn setlo anffurfiol a hamddenol, dewch draw i Grŵp Darllen Gwen yn Llyfrgell Pen-y-bont ar Ogwr. Dydd Iau 15 Rhagfyr: 14:00 – 15:00 Ffoniwch i archebu lle – 01656 754830 If you’d like to read and chat about books in an informal and relaxed settling, come along to...

Grŵp Darllen Iau – Junior Reading Group

Bridgend Library Bridgend Library, Bridgend Life Centre, Angel Street, Bridgend

I blant oed 8+ Dydd Iau 15 Rhagfyr @ 4:30 Ffoniwch i archebu lle - 01656 754830 For children aged 8+ Thursday 15 December @ 4:30 Call to book a place - 01656 754830 bridgend.library@awen-wales.com

Grwp Barddoniaeth Bev | Bev’s Poetry Group

Bridgend Library Bridgend Library, Bridgend Life Centre, Angel Street, Bridgend

Dydd Gwener 16 Rhagfyr: 14:00 - 16:00 Dewch i siarad am eich hoff gerddi a beirdd dros baned. Ffoniwch i archebu lle - 01656 754830 Friday 16 December: 14:00 - 16:00 Come and talk about your favourite poems and poets over a cuppa. Call to book a place - 01656 754830

Clwb Lego | Lego Club

Bridgend Library Bridgend Library, Bridgend Life Centre, Angel Street, Bridgend

Galwch heibio i greu gyda ni! Mae gennym lwyth o Lego! Pob dydd Sadwrn 14.00-16.00. Drop in and create with us!  We have Lego galore!  Every Saturday 14.00-16.00.

Arbennig Nadolig Clwb Cod | Code Club Christmas Special

Bridgend Library Bridgend Library, Bridgend Life Centre, Angel Street, Bridgend

Ymunwch â ni am ychydig o hwyl Codio Nadolig Dydd Llun 19 Rhagfyr: 4yh - 5yh Ffoniwch i archebu lle – 01656 754830 (ARCHEBU YN HANFODOL) Join us for some Christmas Coding fun Monday 19 December: 4pm - 5pm Call to book a place – 01656 754830 (BOOKING ESSENTIAL)

Subscribe to our mailing list to receive our latest library news, updates and event information direct to your inbox.