Paned Gyda’ch Plismon | Cuppa with a Copper

Pyle Library Pyle Library, Pyle Life Centre, Helig Fan, Pyle, Bridgend

Bob dydd Mawrth @ 16:00 - 17:00 Oes gennych chi brolem leol? Chwilio am gyngor cwmdogaeth? Dewch draw am sgwrs a 'Paned gyda'ch Plismon' Every Tuesday @ 16:00-17:00 Do you...

Carolau yn y llyfrgell | Carols in the library

Bridgend Library Bridgend Library, Bridgend Life Centre, Angel Street, Bridgend

Ymunwch â ni yn Llyfrgell Pen-y-bont ar Ogwr am ganu carolau Nadoligaidd a mins peis. Dydd Mercher 14 Rhagfyr: 15:00 – 16:00 Join us at Bridgend Library for some festive...

Bownsio ac Rhigwm | Bounce and Rhyme

Porthcawl Library Porthcawl Library, Church Place, Porthcawl

Bownsio ac Rhigwm - odli, gemau bysedd a chaneuon heini i fabanod a phlant bach Rhaid archebu o flaen llaw F: 01656 754845 E: porthcawl.library@awen-wales.com   Bounce and Rhyme -...

Crefftau Nadolig Oedolion | Adult Christmas Craft

Bridgend Library Bridgend Library, Bridgend Life Centre, Angel Street, Bridgend

Wedi blino ar holl brysurdeb siopa Nadolig? Beth am ddod i ymlacio gyda gwneud crefftau Nadoligaidd? Hefyd, mae gennym de, bisgedi a llyfrau... Dydd Iau 15 Rhagfyr: 11:00 – 12:00...

Bownsio ac Rhigwm | Bounce and Rhyme

Porthcawl Library Porthcawl Library, Church Place, Porthcawl

Bownsio ac Rhigwm - odli, gemau bysedd a chaneuon heini i fabanod a phlant bach Rhaid archebu o flaen llaw F: 01656 754845 E: porthcawl.library@awen-wales.com   Bounce and Rhyme -...

Grŵp Darllen Gwen | Gwen’s Reading Group

Bridgend Library Bridgend Library, Bridgend Life Centre, Angel Street, Bridgend

Os hoffech ddarllen a sgwrsio am lyfrau mewn setlo anffurfiol a hamddenol, dewch draw i Grŵp Darllen Gwen yn Llyfrgell Pen-y-bont ar Ogwr. Dydd Iau 15 Rhagfyr: 14:00 – 15:00...

Grŵp Darllen Iau – Junior Reading Group

Bridgend Library Bridgend Library, Bridgend Life Centre, Angel Street, Bridgend

I blant oed 8+ Dydd Iau 15 Rhagfyr @ 4:30 Ffoniwch i archebu lle - 01656 754830 For children aged 8+ Thursday 15 December @ 4:30 Call to book a...

Gweu a Sgwrsio | Knit and Natter

Pyle Library Pyle Library, Pyle Life Centre, Helig Fan, Pyle, Bridgend

Dwech i ymuno â'n grŵp gweu a sgwrsi 'Ffrydd gyda Gwlân' Bob dydd Gwener @ 10-12   Come and join our knit and natter group 'Ways with Wool' Every Friday...

Bore Coffi

Maesteg Library North’s Lane, Maesteg

Bore coffi i ddysgwyr a siaradwyr Cymraeg. Croeso i bawb! A Welsh coffee morning for Welsh learners and speakers. Everyone welcome!

Grwp Barddoniaeth Bev | Bev’s Poetry Group

Bridgend Library Bridgend Library, Bridgend Life Centre, Angel Street, Bridgend

Dydd Gwener 16 Rhagfyr: 14:00 - 16:00 Dewch i siarad am eich hoff gerddi a beirdd dros baned. Ffoniwch i archebu lle - 01656 754830 Friday 16 December: 14:00 -...

Reading Group | Grŵp Darllen

Maesteg Library North’s Lane, Maesteg

Love Stories?  Come along and discover new books, authors and friends with a chat and a cuppa!  Call 754832 to check availability.  Dwlu ar Straeon? Dewch i ddarganfod llyfrau, awduron...

Clwb Lego | Lego Club

Pyle Library Pyle Library, Pyle Life Centre, Helig Fan, Pyle, Bridgend

Galwch heibio i greu gyda ni! Mae gennym lwyth o Lego! Pob dydd Gwener 16.00-17.00. Am fwy o wybodaeth ffoniwch ni ar 01656 754850 neu e-bostiwch ni yn pyle.library@awen-wales.com Drop...

Subscribe to our mailing list to receive our latest library news, updates and event information direct to your inbox.