Categories
Cymraeg

iPads i Ofalwyr

Benthyg iPad!

Mae’n bleser gennym gyhoeddi prosiect newydd mewn cydweithrediad â Connecting Carers (Co-op Cymru)

Rydym yn cynnig benthyciadau iPad am ddim gyda chefnogaeth dechnegol i unrhyw un sy’n nodi fel gofalwr di-dâl. Os ydych chi’n gofalu am rywun – boed yn gymydog, yn aelod o’r teulu, yn ffrind – gallwch fenthyg iPad i wneud bywyd yn haws neu’n fwy pleserus.

Mae gan ein holl iPads gardiau SIM, felly nid oes angen WiFi na’r rhyngrwyd yn eich cartref hyd yn oed.

AM FWY O WYBODAETH, CYSYLLWTCH Â NI AR
01656 754840 | LIBRARIES@AWEN-WALES.COM
NEU CYSYLLTWCH Â PAULA LUNNON ON
07776961253 | PAULA.LUNNON@WALES.COOP

[Gwyliwch y fideo]

Categories
Cymraeg

Mae Her Ddarllen yr Haf yn ôl! 

Mae Her Ddarllen yr Haf
yn ôl!
 

Bydd cynllun darllen a gweithgareddau haf Arwyr y Byd Gwyllt yn lansio ar 17 Gorffennaf 

Dewch i gwrdd ag Arwyr y Byd Gwyllt! David, Willow, Marcus, Faiza, Carys  a Callum. 

Mae’r Arwyr i gyd yn byw yn Wilderville. Mae’n lle eithaf cŵl, ond yn ddiweddar mae’r Arwyr wedi sylwi ar ychydig o broblemau. Mae angen help eich plant chi ar ein Harwyr i’w datrys ac i wneud Wilderville y lle gorau i fyw i bobl ac anifeiliaid. 

 

Mae Her Ddarllen yr Haf yn cyfuno mynediad AM DDIM i lyfrau gyda gweithgareddau hwyliog, creadigol yn ystod gwyliau’r haf, gan helpu plant i ddarganfod awduron a darlunwyr newydd ac archwilio ystod eang o wahanol fathau o lyfrau a ffyrdd o ddarllen, 

 

Sut mae’r Her yn gweithio 

  • Mae plant yn cofrestru yn eu llyfrgell leol ac yn derbyn poster casglu Arwyr y Byd Gwyllt 
  • Gosod nod darllen (o leiaf 6 llyfr!) a benthyg a darllen llyfrau llyfrgell o’u dewis eu hunain yn ystod yr haf, gan gasglu sticeri arbennig i gwblhau eu poster a chymhellion ychwanegol ar hyd y ffordd 
  • Trefnwch eich lle ar ein gweithgareddau sy’n addas ar gyfer teuluoedd! 
  • Cyflwynir tystysgrif a medal yn yr ysgol yn nhymor yr hydref i blant sy’n cwblhau Her Ddarllen yr Haf  
  • Gallwch gymryd rhan ar-lein ar wefan swyddogol yr her, wildworldheroes.org.uk, lle ceir gwobrau digidol, fideos awduron, gemau a mwy i blant eu mwynhau drwy’r haf 

Nid yw’r cyfnod cofrestru yn cau tan ddiwedd yr haf, felly galwch heibio unrhyw bryd i unrhyw lyfrgell i gofrestru! 

Eleni bydd plant sy’n ymuno â’r her hefyd yn cael mynediad ARBENNIG i Glwb Antur yr Hafrhaglen gyffrous o weithgareddau awyr agored a dan do i chi eu gwneud gartref, wedi eu creu gan Flossy & Boo. Ewch i’n tudalen Clwb Antur Haf i gael mwy o fanylion! 

 

Categories
Cymraeg

Clwb Antur Haf

Clwb Antur Haf:
Yr Awyr Agored Gwyllt

Helo Anturiaethwr!
Wyt ti’n chwilio am heriau newydd a chyffrous?

P’un a yw’n gwneud eich theatr eich hun, adeiladu ffau wyllt neu ddarganfod y straeon anhygoel ar garreg eich drws, dewch i ymuno â ni am haf llawn gweithgareddau.

Os nad ydych eisoes wedi ymuno â Her Ddarllen Haf Arwyr y Byd Gwyllt yn eich llyfrgell leol, galwch heibio a chofrestrwch! Cewch becyn Clwb Antur Haf Awyr Agored Gwyllt sy’n rhoi mynediad ARBENNIG i chi i’r Clwb.

Bydd angen y pecyn arnoch i gymryd rhan ym mhob un o’r gweithgareddau a heriau GWYLLT yn y fideos.

Eich i’n tudalen Her Ddarllen Haf Arwyr y Byd Gwyllt i gael gwybod sut i gofrestru!

 

Categories
Cymraeg

Mae llyfrgell Y Llynfi yn ailagor ar gyfer apwyntiadau: cartref newydd ein casgliad hanes lleol a theuluol

Rydyn ni wedi adleoli ein hadnoddau hanes teuluol a lleol i  Oriel Canolfan Chwaraeon Maesteg. Efallai eich bod yn cofio’r lle hyfryd hwn os buoch chi’n darllen ein cyfnodolion neu’n gwneud rhywfaint o ymchwil tawel yma.

Mae’n oriel anhygoel, wedi’i lleoli yn hen Dŷ’r Injan Gwaith Haearn Llynfi. Fe’i sefydlwyd ym 1837, a chaeodd ym 1899 ac fe’i hailddatblygwyd yn ddiweddarach ym 1983 pan ddaeth yn Ganolfan Chwaraeon Maesteg.

Edrychwch ar y nenfwd! Rydyn ni’n meddwl ei fod yn brydferth a gobeithio y byddwch chithau’n meddwl yr un fath hefyd os byddwch yn dod draw

Rydyn ni ar agor ar gyfer apwyntiadau ar ddydd Mercher a dydd Gwener. Cysylltwch â ni i gael rhagor o wybodaeth ac i drefnu ymweliad ar 01656 754859 neu yllynfi.library@awen-wales.com

Categories
Cymraeg English

Self-Service Scanners Help Keep Book Borrowers Safe

AWEN Cultural Trust has invested in new self-service machines at Aberkenfig, Maesteg, Pencoed, Porthcawl and Pyle libraries to help keep book borrowers safe during the coronavirus pandemic and beyond.

The self-service technology, which has been successfully used in Bridgend library for several years, enables customers to borrow, renew and return their books, freeing up library staff to focus on customers who need more help and support during their visit, and give them more time to plan and deliver activities.

For customers who want a quick and completely contact-free visit, the new technology will also allow them to check their library loans in and out, by using their smart phone as a personal scanner and following the simple on-screen instructions.

Richard Hughes, Chief Executive of Awen Cultural Trust, the registered charity which runs the library service in partnership with Bridgend County Borough Council, said:

“Our libraries are no longer transactional places, where books are simply borrowed and returned, they are vibrant community spaces, where the staff enjoy the interaction and individual support they can provide customers during their visit.

“By introducing this new technology in more of our libraries, our staff can spend more time away from the desk, providing an even better customer service and experience, especially to those people who have missed this interaction most during the lockdown.

“By helping our customers to manage their own transactions, they can speed up the check-out process and also keep it as contact-free as they would like. However, our library staff will remain on hand to help those who prefer the traditional service.”

Categories
Cymraeg

Ap newydd ar gyfer Cylchgronnau a Llyfrau Llafar

Mae Llyfrgelloedd Awen yn falch i gyhoeddi bod dros 3,000 o gylchgronau a llyfrau sain poblogaidd bellach ar gael i’w lawrlwytho a’u darllen ar unrhyw ddyfais, 24/7. Bydd defnyddwyr gyda cherdyn llyfrgell yn gallu darllen cylchgronau digidol ar Libby, yr ap darllen o Overdrive sydd wedi ennill gwobrau, neu drwy ymweld â Lawrlwythiadau – Awen Libraries.

Nid oes gan gylchgronau digidol Libby unrhyw restrau aros neu geisiadau, ac nid ydynt yn cyfrif tuag at nifer eich benthyciadau. Gallwch hefyd eu hadnewyddu’n hawdd. Gall benthycwyr Llyfrgelloedd Awen bori rhestrau o gylchgronau o fewn yr ap a chwilio yn ôl fformat i ddod o hyd i deitlau sydd ar gael.

Wedi’i enwi gan Popular Mechanics fel un o 20 ap gorau’r ddegawd, mae Libby yn cysylltu defnyddwyr tro cyntaf a darllenwyr profiadol fel ei gilydd gyda chasgliad digidol Llyfgrelloedd Awen. Gall darllenwyr bori a benthyg teitlau yn syth ac yna dechrau darllen am ddim gyda cherdyn llyfrgell dilys. Mae’r gwasanaeth hwn yn gydnaws â’r holl brif gyfrifiaduron a dyfeisiau, iPhone®, iPad®, ffonau a thabledi Android ™ a Chromebook ™. Mae pob teitl yn dod i ben yn awtomatig ar ddiwedd y cyfnod benthyca ac nid oes unrhyw ffioedd hwyr. Gall darllenwyr hefyd lawrlwytho teitlau i Libby i’w defnyddio all-lein.

I ddechrau lawrlwythwch Libby neu ewch i’n tudalen Lawrlwytho i gael mynediad at gylchgronau a llyfrau sain trwy’r porwr gwe.

Categories
Cymraeg

Rhannwch eich profiad o’r llyfrgell

Ydy’r ffordd rydych chi’n defnyddio’r llyfrgell wedi newid oherwydd y coronafeirws?

Hoffwn glywed  am eich profiad, boed hynny’n aros gartref, defnyddio ein cynfleusterau ar-lein, defnyddio ein gwasanaeth ‘archebu a chasglu’, neu alw heibio i bori rhwng y cyfnodau clo.

Llanwch yr holiadur byr, anhysbys hwn a defnyddiwn ni’r canlyniadau wrth ddatblygu gwasanaethau ein llyfrgelloedd ymhellach.

English survey – Click here
Arolwg Cymraeg – Cliciwch yma

Categories
Cymraeg

Cefnogi iechyd meddwl a lles plant

I gydfynd ag Wythnos Iechyd Meddwl Plant, mae’r elusen Brydeinig The Reading Agency a Libraries Connected yn lawnsio cynllun iechyd meddwl plant newydd fel rhan o’r prosiect ‘Reading Well’.

Mae rhestr darllen Reading Well ar gael i’w harchebu a chasglu yn Gymraeg a Saesneg gan lyfrgelloedd ar draw fwrdeistref sirol Pen-y-bont ar Ogwr. Mae’n nhw’n cyffwrdd â phynciau megis  gorbryder, colled a bwlio, ac wedi’u dewis yn ofalus gan arbenigwyr ym maes iechyd i genfogi iechyd meddwl a lles plant.

Categories
Cymraeg

Mis Hanes LHDT+

Mae llyfrgelloedd Awen yn falch i gefnogi Mis Hanes LHDT+ ym mis Chwefror.

Ewch i’n tudalen Facebook @awenlibraries i ddysgu am ddewis o ddeunyddiau yn ymwneud â thestunau LHDT+ sydd ar gael i’w harchebu a chasglu neu i’w lawrlwytho o’n llyfrgelloedd.