Categories
Cymraeg

Mae llyfrgell Y Llynfi yn ailagor ar gyfer apwyntiadau: cartref newydd ein casgliad hanes lleol a theuluol

Rydyn ni wedi adleoli ein hadnoddau hanes teuluol a lleol i  Oriel Canolfan Chwaraeon Maesteg. Efallai eich bod yn cofio’r lle hyfryd hwn os buoch chi’n darllen ein cyfnodolion neu’n gwneud rhywfaint o ymchwil tawel yma.

Mae’n oriel anhygoel, wedi’i lleoli yn hen Dŷ’r Injan Gwaith Haearn Llynfi. Fe’i sefydlwyd ym 1837, a chaeodd ym 1899 ac fe’i hailddatblygwyd yn ddiweddarach ym 1983 pan ddaeth yn Ganolfan Chwaraeon Maesteg.

Edrychwch ar y nenfwd! Rydyn ni’n meddwl ei fod yn brydferth a gobeithio y byddwch chithau’n meddwl yr un fath hefyd os byddwch yn dod draw

Rydyn ni ar agor ar gyfer apwyntiadau ar ddydd Mercher a dydd Gwener. Cysylltwch â ni i gael rhagor o wybodaeth ac i drefnu ymweliad ar 01656 754859 neu yllynfi.library@awen-wales.com

Categories
English

Y Llynfi library re-opens for appointments: the new home of our local & family history collection

We’ve relocated our local and family history resources into the Gallery space of Maesteg Sports Centre. You may remember this beautiful space if you’ve ever accessed our periodicals or visited to do some quiet research.

It’s an amazing gallery, based in the old Engine House of the Llynfi Iron Works. Founded in 1837, it closed in 1899 and was later redeveloped in 1983 when it became Maesteg Sports Centre.

Just look at that ceiling! We think it’s beautiful and hope you love it too if you visit us.

We are open for appointments on Wednesdays and Fridays. Contact us for more information and to arrange a booking on 01656 754859 or yllynfi.library@awen-wales.com