Categories
Cymraeg

Oriau Agor Newydd i Llyfrgell Sarn

Bydd oriau agor Llyfrgell Sarn yn newid yn barhaol o ddydd Llun 29ain Tachwedd.

Dyma’r oriau newydd: 10am-1pm, 2am-5pm dydd Llun i ddydd Gwener.  

Mae’r newid yn golygu y bydd y llyfrgell nawr ar agor ar brynhawn dydd Mercher!  

Dilynwch Llyfrgell Sarn ar Facebook www.facebook.com/SarnLibrary neu ffoniwch 01656 754853.

Categories
English

New Opening Hours for Sarn Library

Sarn Library’s opening hours will permanently change from Monday 29th November.

The new hours will be 10am-1pm, 2pm-5pm Monday to Friday.

The change will mean that the library is now open on Wednesday afternoons!

Follow Sarn Library on Facebook www.facebook.com/SarnLibrary or ring 01656 754853