Categories
English

Comfort Reading: a podcast from Awen Libraries

Comfort Reading: a podcast from Awen Libraries

Librarian Bryn Weatherall speaks with literary, health and library professionals on the subject of bibliotherapy, exploring the ways reading has enhanced their lives, and how they use books and reading to help others.

Episode 1: Rhiannon Davies, Awen Libraries Engagement Officer

Episode 2: Rhian Edwards, Award winning poet

Episode 3: Claire Davies, Well-being Activity Coordinator for Mental Health Matters

Head to our Virtual Events page to listen now.

Categories
Cymraeg Uncategorised

Darllen Cysur: podlediad o Lyfrgelloedd Awen

Darllen Cysur: podlediad o Lyfrgelloedd Awen

Mae’r llyfrgellydd Bryn Weatherall yn siarad â gweithwyr proffesiynol llenyddol, iechyd a llyfrgell ar bwnc bibliotherapi, gan archwilio’r ffyrdd y mae darllen wedi gwella eu bywydau, a sut maen nhw’n defnyddio llyfrau a darllen i helpu eraill.

Pennod 1: Rhiannon Davies, Swyddog Ymgysylltu â Llyfrgelloedd Awen

Pennod 2: Rhian Edwards, bardd arobryn

Pennod 3: Claire Davies, Cydlynydd Gweithgareddau Lles ar gyfer Materion Iechyd Meddwl

 

Ewch i’n tudalen Digwyddiadau Rhithiol i wrando nawr.