Mae Her Ddarllen yr Haf yn ôl! 

1

Mae Her Ddarllen yr Haf
yn ôl!
 

Bydd cynllun darllen a gweithgareddau haf Arwyr y Byd Gwyllt yn lansio ar 17 Gorffennaf 

Dewch i gwrdd ag Arwyr y Byd Gwyllt! David, Willow, Marcus, Faiza, Carys  a Callum. 

Mae’r Arwyr i gyd yn byw yn Wilderville. Mae’n lle eithaf cŵl, ond yn ddiweddar mae’r Arwyr wedi sylwi ar ychydig o broblemau. Mae angen help eich plant chi ar ein Harwyr i’w datrys ac i wneud Wilderville y lle gorau i fyw i bobl ac anifeiliaid. 

 

Mae Her Ddarllen yr Haf yn cyfuno mynediad AM DDIM i lyfrau gyda gweithgareddau hwyliog, creadigol yn ystod gwyliau’r haf, gan helpu plant i ddarganfod awduron a darlunwyr newydd ac archwilio ystod eang o wahanol fathau o lyfrau a ffyrdd o ddarllen, 

 

Sut mae’r Her yn gweithio 

  • Mae plant yn cofrestru yn eu llyfrgell leol ac yn derbyn poster casglu Arwyr y Byd Gwyllt 
  • Gosod nod darllen (o leiaf 6 llyfr!) a benthyg a darllen llyfrau llyfrgell o’u dewis eu hunain yn ystod yr haf, gan gasglu sticeri arbennig i gwblhau eu poster a chymhellion ychwanegol ar hyd y ffordd 
  • Trefnwch eich lle ar ein gweithgareddau sy’n addas ar gyfer teuluoedd! 
  • Cyflwynir tystysgrif a medal yn yr ysgol yn nhymor yr hydref i blant sy’n cwblhau Her Ddarllen yr Haf  
  • Gallwch gymryd rhan ar-lein ar wefan swyddogol yr her, wildworldheroes.org.uk, lle ceir gwobrau digidol, fideos awduron, gemau a mwy i blant eu mwynhau drwy’r haf 

Nid yw’r cyfnod cofrestru yn cau tan ddiwedd yr haf, felly galwch heibio unrhyw bryd i unrhyw lyfrgell i gofrestru! 

Eleni bydd plant sy’n ymuno â’r her hefyd yn cael mynediad ARBENNIG i Glwb Antur yr Hafrhaglen gyffrous o weithgareddau awyr agored a dan do i chi eu gwneud gartref, wedi eu creu gan Flossy & Boo. Ewch i’n tudalen Clwb Antur Haf i gael mwy o fanylion! 

 

Rhannu’r dudalen hon

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email

Clwb Antur Haf

Clwb Antur Haf: Yr Awyr Agored Gwyllt Helo Anturiaethwr! Wyt ti’n chwilio am heriau newydd a chyffrous? P’un a yw’n gwneud eich theatr eich hun, adeiladu ffau wyllt neu ddarganfod

Darllen Rhagor