Mae llyfrgell Y Llynfi yn ailagor ar gyfer apwyntiadau: cartref newydd ein casgliad hanes lleol a theuluol

Y LLYNFI

Rydyn ni wedi adleoli ein hadnoddau hanes teuluol a lleol i  Oriel Canolfan Chwaraeon Maesteg. Efallai eich bod yn cofio’r lle hyfryd hwn os buoch chi’n darllen ein cyfnodolion neu’n gwneud rhywfaint o ymchwil tawel yma.

Mae’n oriel anhygoel, wedi’i lleoli yn hen Dŷ’r Injan Gwaith Haearn Llynfi. Fe’i sefydlwyd ym 1837, a chaeodd ym 1899 ac fe’i hailddatblygwyd yn ddiweddarach ym 1983 pan ddaeth yn Ganolfan Chwaraeon Maesteg.

Edrychwch ar y nenfwd! Rydyn ni’n meddwl ei fod yn brydferth a gobeithio y byddwch chithau’n meddwl yr un fath hefyd os byddwch yn dod draw

Rydyn ni ar agor ar gyfer apwyntiadau ar ddydd Mercher a dydd Gwener. Cysylltwch â ni i gael rhagor o wybodaeth ac i drefnu ymweliad ar 01656 754859 neu yllynfi.library@awen-wales.com

Rhannu’r dudalen hon

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email

iPads i Ofalwyr

Benthyg iPad! Mae’n bleser gennym gyhoeddi prosiect newydd mewn cydweithrediad â Connecting Carers (Co-op Cymru) Rydym yn cynnig benthyciadau iPad am ddim gyda chefnogaeth dechnegol i unrhyw un sy’n nodi

Darllen Rhagor

Mae Her Ddarllen yr Haf yn ôl! 

Mae Her Ddarllen yr Haf yn ôl!  Bydd cynllun darllen a gweithgareddau haf Arwyr y Byd Gwyllt yn lansio ar 17 Gorffennaf  Dewch i gwrdd ag Arwyr y Byd Gwyllt! David, Willow, Marcus, Faiza, Carys  a

Darllen Rhagor

Clwb Antur Haf

Clwb Antur Haf: Yr Awyr Agored Gwyllt Helo Anturiaethwr! Wyt ti’n chwilio am heriau newydd a chyffrous? P’un a yw’n gwneud eich theatr eich hun, adeiladu ffau wyllt neu ddarganfod

Darllen Rhagor