Mae llyfrgell Y Llynfi yn ailagor ar gyfer apwyntiadau: cartref newydd ein casgliad hanes lleol a theuluol

Y LLYNFI

Rydyn ni wedi adleoli ein hadnoddau hanes teuluol a lleol i  Oriel Canolfan Chwaraeon Maesteg. Efallai eich bod yn cofio’r lle hyfryd hwn os buoch chi’n darllen ein cyfnodolion neu’n gwneud rhywfaint o ymchwil tawel yma.

Mae’n oriel anhygoel, wedi’i lleoli yn hen Dŷ’r Injan Gwaith Haearn Llynfi. Fe’i sefydlwyd ym 1837, a chaeodd ym 1899 ac fe’i hailddatblygwyd yn ddiweddarach ym 1983 pan ddaeth yn Ganolfan Chwaraeon Maesteg.

Edrychwch ar y nenfwd! Rydyn ni’n meddwl ei fod yn brydferth a gobeithio y byddwch chithau’n meddwl yr un fath hefyd os byddwch yn dod draw

Rydyn ni ar agor ar gyfer apwyntiadau ar ddydd Mercher a dydd Gwener. Cysylltwch â ni i gael rhagor o wybodaeth ac i drefnu ymweliad ar 01656 754859 neu yllynfi.library@awen-wales.com

Rhannu’r dudalen hon

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email

Rhannwch eich profiad o’r llyfrgell

Ydy’r ffordd rydych chi’n defnyddio’r llyfrgell wedi newid oherwydd y coronafeirws? Hoffwn glywed  am eich profiad, boed hynny’n aros gartref, defnyddio ein cynfleusterau ar-lein, defnyddio ein gwasanaeth ‘archebu a chasglu’,

Darllen Rhagor

Cefnogi iechyd meddwl a lles plant

I gydfynd ag Wythnos Iechyd Meddwl Plant, mae’r elusen Brydeinig The Reading Agency a Libraries Connected yn lawnsio cynllun iechyd meddwl plant newydd fel rhan o’r prosiect ‘Reading Well’. Mae

Darllen Rhagor