Categories
English

New app for Magazines and Audiobooks

 

We are pleased to announce that more than 3,000 popular magazines and audiobooks are now available to download and read on any device 24/7. Users with a library card can read digital magazines on Libby, the award-winning reading app from OverDrive, or by visiting Downloads – Awen Libraries.

Digital magazines and audiobooks through Libby have no waiting lists or reservations, do not count towards checkout limits and provide readers the option to renew their selections. Awen Libraries borrowers can browse lists of magazines within the app and search by format to find available titles.

Named by Popular Mechanics as one of the top 20 apps of the decade, Libby connects first-time users and experienced readers alike with Awen Libraries’ digital collection. Readers can browse and borrow titles instantly and then start reading for free with a valid library card. This service is compatible with all major PCs and devices, iPhone®, iPad®, Android ™ and Chromebook ™ phones and tablets. All titles automatically expire at the end of the loan period and there are no late fees. Readers can also download titles to Libby for offline use.

To get started, download Libby or visit our Downloads page to access magazines and audiobooks via the web browser.

Categories
Cymraeg

Ap newydd ar gyfer Cylchgronnau a Llyfrau Llafar

Mae Llyfrgelloedd Awen yn falch i gyhoeddi bod dros 3,000 o gylchgronau a llyfrau sain poblogaidd bellach ar gael i’w lawrlwytho a’u darllen ar unrhyw ddyfais, 24/7. Bydd defnyddwyr gyda cherdyn llyfrgell yn gallu darllen cylchgronau digidol ar Libby, yr ap darllen o Overdrive sydd wedi ennill gwobrau, neu drwy ymweld â Lawrlwythiadau – Awen Libraries.

Nid oes gan gylchgronau digidol Libby unrhyw restrau aros neu geisiadau, ac nid ydynt yn cyfrif tuag at nifer eich benthyciadau. Gallwch hefyd eu hadnewyddu’n hawdd. Gall benthycwyr Llyfrgelloedd Awen bori rhestrau o gylchgronau o fewn yr ap a chwilio yn ôl fformat i ddod o hyd i deitlau sydd ar gael.

Wedi’i enwi gan Popular Mechanics fel un o 20 ap gorau’r ddegawd, mae Libby yn cysylltu defnyddwyr tro cyntaf a darllenwyr profiadol fel ei gilydd gyda chasgliad digidol Llyfgrelloedd Awen. Gall darllenwyr bori a benthyg teitlau yn syth ac yna dechrau darllen am ddim gyda cherdyn llyfrgell dilys. Mae’r gwasanaeth hwn yn gydnaws â’r holl brif gyfrifiaduron a dyfeisiau, iPhone®, iPad®, ffonau a thabledi Android ™ a Chromebook ™. Mae pob teitl yn dod i ben yn awtomatig ar ddiwedd y cyfnod benthyca ac nid oes unrhyw ffioedd hwyr. Gall darllenwyr hefyd lawrlwytho teitlau i Libby i’w defnyddio all-lein.

I ddechrau lawrlwythwch Libby neu ewch i’n tudalen Lawrlwytho i gael mynediad at gylchgronau a llyfrau sain trwy’r porwr gwe.

Subscribe to our mailing list to receive our latest library news, updates and event information direct to your inbox.