Ganolfan Hanes Lleol a Theuluol

Cysylltwch â Ni


A: Llyfrgell Ty’r Ardd, Sunnyside, Pen y Bont ar Ogwr, CF31 4AR

Parcio: Yes

Cyfleusterau

  • Photocopier Ffotogopïydd
  • Free Internet Access Mynediad i’r Rhyngrwyd Am Ddim
  • Free Reservation Service Gwasanaeth Cadw Am Ddim
  • Free WiFi WiFi Am Ddim
  • Wheelchair Access Mynediad Cadair Olwyn

Oriau agor

Llun Maw Mer Iau Gwe Sad Sul
9:00yb - 5:00yh 9:00yb - 7:00yh 9:00yb - 5:00yh 9:00yb - 7:00yh 9:00yb - 5:00yh 9:00yb - 5:00yh Ar Gau
Please note that the library is closed for lunch between 1pm and 2pm

Grwpiau a Gweithgareddau Rheolaidd

Mae’r Ganolfan Hanes Lleol a Theuluol newydd yn Nhŷ’r Ardd, Sunnyside, Pen-y-bont yn gartref i gasgliad sylweddol o ddeunydd ymchwil ar gyfer haneswyr lleol a theulu.

Mae rhai deunyddiau ar gael ar ffurf microffilm neu microfiche yn unig a pheth doeth fyddai archebu darllenydd cyn eich ymweliad os ydych am ddefnyddio’r eitemau yma.

Yn anffodus ni all y llyfrgell ymgymryd ag ymchwil helaeth na chwiliadau achyddol ar ran darllenwyr ond byddwn yn falch o ateb ymholiadau byr drwy’r post, ar ffacs, dros y ffôn neu drwy e-bost.

Mae’r grŵp cwrdd ar ddydd Mercher trydydd bob mis 2yp.

Mae’r Ganolfan Hanes Lleol a Theuluol newydd yn Nhŷ’r Ardd, Sunnyside, Pen-y-bont yn gartref i gasgliad sylweddol o ddeunydd ymchwil ar gyfer haneswyr lleol a theulu.

Mae rhai deunyddiau ar gael ar ffurf microffilm neu microfiche yn unig a pheth doeth fyddai archebu darllenydd cyn eich ymweliad os ydych am ddefnyddio’r eitemau yma.

Yn anffodus ni all y llyfrgell ymgymryd ag ymchwil helaeth na chwiliadau achyddol ar ran darllenwyr ond byddwn yn falch o ateb ymholiadau byr drwy’r post, ar ffacs, dros y ffôn neu drwy e-bost.

Mae’r grŵp cwrdd ar ddydd Mercher trydydd bob mis 2yp.