GWASANAETHAU LLYFRGELL


Llyfrgell Symudol

Mae croeso i bawb ddefnyddio’r llyfrgell symudol sy’n ymweld â mwy na 130 o fannau stopio trwy gydol bwrdeistref sirol Pen-y-bont ar Ogwr unwaith bob tair wythnos.

Gwasanaethau ar gyfer pobl sy’n rhwym i’r tŷ

Os ydych chi wedi’ch cyfyngu i’ch cartref neu’n cael anhawster i symud o gwmpas gallwn ni ddarparu gwasanaeth llyfrgell am ddim yn syth at eich drws.

Seiberddolen

Gwellwch eich sgiliau cyfrifiadurol gyda chyrsiau sy’n addas ar gyfer dechreuwyr llwyr drwodd i gymwysterau mewn TG.

Mynediad i gyfrifiaduron a’r rhyngrwyd

Mae mynediad i gyfrifiaduron am ddim ac WiFi am ddim ar gael yn ein holl lyfrgelloedd.