Ymuno â'r Llyfrgell Ar-Lein


Mae ymuno yn hawdd!


Llenwch y ffurflen ar-lein a gallwch fwynhau manteision ymaelodi yn syth. Byddwch yn gallu cadw llyfrau drwy ein catalog ar-lein a chael gafael ar amrywiaeth o adnoddau ar-lein am ddim a lawrlwythiadau. Yna, gallwch godi eich cerdyn llyfrgell newydd yn eich llyfrgell leol – dim ond un dull adnabod (er enghraifft trwydded yrru, pasbort, llyfr rhent neu Fil cyfleustodau). Os ydych o dan 16 oed, bydd angen llofnod rhiant neu ofalwr arnoch.

Eich Cerdyn Aelodaeth

Ar ôl i’ch cais gael ei dderbyn, byddwch yn cael cerdyn aelodaeth sy’n eich galluogi i fenthyg hyd at 10 eitem ac, os oes angen, defnyddio cyfleusterau cyfrifiadurol. Mae eich cerdyn yn cynnwys eich rhif aelodaeth unigryw eich hun ac nid yw ‘n drosglwyddadwy i unrhyw berson arall.

Chi sy’n gyfrifol am yr holl lyfrau a fenthycir arno. Dewch â’ch cerdyn gyda chi bob tro y byddwch yn ymweld â’r Llyfrgell. Cymerwch ofal o’ch cerdyn os gwelwch yn dda. Os byddwch yn ei golli, dywedwch wrth y Llyfrgellydd ar unwaith fel y gallwn atal unrhyw un arall rhag ei ddefnyddio. Codir tâl bychan am gerdyn yn ei le (am ddim i ddarllenwyr iau).