YMUNWCH Â GRŴP DARLLEN


Wedi’ch bachu ar lyfrau? Wrth eich bodd yn darllen? Ydych chi’n mwynhau sgwrs bywiog? Oes gennych chi ddiddordeb mewn cwrdd â phobl newydd mewn amgylchedd cyfeillgar a chroesawgar? Mae gennym fwy na 30 ro grwpiau darllen yn digwydd bob wythnos felly pam lai ymuno ag un? Mae gennym grwpiau ar gyfer oedolion, pobl yn eu harddegau, pobl iau, iaith Gymraeg, cefnogwyr troseddu clasurol, Harry Potter a phobl y nos.

Amserlen Wedi’ch bachu ar lyfrau 2015-16

Y dyddiadau a ddarperir yw’r dyddiadau y trafodir y llyfrau. Cyhoeddir y llyfrau yn y cyfarfod blaenorol.

Adolygiadau llyfrau

Ydych chi wedi darllen llyfr rydych chi wrth eich bodd gydag e? Neu’n ei gasáu? Erbyn hyn gallwch chi adolygu unrhyw lyfr yn y llyfrgell trwy ddefnyddio ein catalog ar-lein – mae’n gyflym a rhwydd! Ar y dudalen hon rydyn ni’n amlygu detholiad o’r adolygiadau gorau o lyfrau rydyn ni wedi’u derbyn yn ddiweddar gan ein darllenwyr. Os hoffech chi ysgrifennu adolygiad o lyfr rydych chi wedi’i fenthyg gan un o’n llyfrgelloedd, chwiliwch am y llyfr yn defnyddio ein catalog ar-lein a chlicio ar ‘Creu Adolygiad’. Gall adolygiadau fod yn Saesneg neu Gymraeg ac ni ddylen nhw fod yn fwy na 500 o eiriau o ran hyd. Mae’r holl lyfrau a adolygir ar gael i’w benthyca gan ein llyfrgelloedd.

GRŴPIAU DARLLEN