Gwasanaeth i bobl sy'n gaeth i'w cartref


Os ydych chi’n gaeth i’ch cartref neu’n cael trafferth mynd o gwmpas gallwn ni ddod â gwasanaeth llyfrgell at eich drws yn rhad ac am ddim.

Booklink

Mae BOOKLINK, llyfrgell symudol wedi’i dylunio’n arbennig, yn ymweld â dros 800 o bobl bob mis gan ddosbarthu llyfrau, disgiau DVD a lyfrau llafar.

Mae ganddi stôr fawr o awduron poblogaidd ac os wnewch gais gallwn gael gafael hefyd ar unrhyw gyfrol nad yw’n digwydd bod ar ei bwrdd.

Mae yna ddewis o gasgliad eang o lyfrau print bras a llyfrau llafar ar gyfer cleientiaid ag amhariad gweledol.

Caiff BOOKLINK ei weithredu gan staff cyfeillgar sydd wedi eu hyfforddi’n llawn a byddant yn gallu’ch helpu chi i gael y gorau o’r gwasanaeth.

Cysylltwch â ni


phillip.lewis@awen-wales.com

01656 754800