CONTACT USYmholiadau Cyffredinol

E: libraries@awen-wales.com

Ymddiriedolaeth Ddiwylliannol Awen, Swyddfeydd y Stablau, Ty Bryngarw, Pen-y-Bont ar Ogwr, CF32 8UU

Llyfrgell Abercynffig

E: aberkenfig.library@awen-wales.com
T: 01656 754820
F: 01656 754823

Heol y Llyfrau Aberkenfig, CF32 9PT

Llyfrgell Betws

E: betws.library@awen-wales.com
T: (01656) 754824

Llyfrgell Betws, Canolfan Betws, Betws, Pen-y-Bont ar Ogwr, CF32 8TB

Llyfrgell Pen-y-Bont ar Ogwr

E: bridgend.library@awen-wales.com
T: (01656) 754830
F: (01656) 754829

Canolfan Bywyd Pen-y-bont ar Ogwr, Stryd yr Angel, Pen-y-bont ar Ogwr, CF31 4AH

Gwasanaeth i bobl sy'n gaeth i'w cartref

E: phillip.lewis@awen-wales.com
T: 01656 754800

Os ydych chi’n gaeth i’ch cartref neu’n cael trafferth mynd o gwmpas gallwn ni ddod â gwasanaeth llyfrgell at eich drws yn rhad ac am ddim.

Llyfrgell Maesteg

E: maesteg.library@awen-wales.com
T: (01656) 754835
F: (01656) 754834

Llyfrgell Maesteg, North’s Lane , Maesteg, CF34 9AA

Llyfrgell Deithiol

E: andrew.rogers@awen-wales.com
T: 01656 754808

Mae croeso i bawb ddefnyddio’r llyfrgell deithiol. Bydd y llyfrgell deithiol aros mewn dros 130 o fannau ym Mwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr unwaith bob tair wythnos.

Llyfrgell Pen-y-Bont ar Ogwr

E: bridgend.library@awen-wales.com
T: (01656) 754830
F: (01656) 754829

Canolfan Bywyd Pen-y-bont ar Ogwr, Stryd yr Angel, Pen-y-bont ar Ogwr, CF31 4AH

Llyfrgell Pencoed

E: pencoed.library@awen-wales.com
T: (01656) 754840
F: (01656) 754842

Llyfrgell Pencoed, Penybont Road, Pencoed, CF35 5RA

Canolfan Bywyd Cwm Garw

E: gvlc-receptiongroup@haloleisure.org.uk
T: (01656) 754843

Cwm Garw Canolfan Hamdden, Hen Iard yr Orsaf, Pontycymer, Bridgend, 8ES CF32

Llyfrgell Porthcawl

E: porthcawl.library@awen-wales.com
T: (01656) 754845
F: (01656) 754847

Llyfrgell Porthcawl, Church Place, Porthcawl, Bridgend, CF36 3AG

Llyfrgell Pîl

E: pyle.library@awen-wales.com
T: (01656) 754850
F: (01656) 754852

Llyfrgell Pil, Canolfan Bywyd Y Pil, Helig Fan, Pîl, CF33 6BS

Llyfrgell Sarn

E: sarn.library@awen-wales.com
T: (01656) 754853

Canolfan Bywyd Sarn, Merfield Close, Sarn, CF33 6BS

Ganolfan Hanes Lleol a Theuluol

E: localandfamilyhistory@awen-wales.com
T: 01656 754810

Ty’r Ardd, Sunnyside, Bridgend, CF31 4AR

Y Llynfi

E: yllynfi.library@awen-wales.com
T: (01656) 754859
F: (01656) 815055

Llyfrgell Y Llynfi, Canolfan Chwaraeon Maesteg, Safle'r Hen Efail, Nant-y-Crynwyd, Maesteg, Pen y Bont ar Ogwr, CF34 9EB